04/2006

Zamyšlení

Vydáno dne 09. 05. 2006 (1953 přečtení)
Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své (Jan 15,13) Tento citát stojí na pamětní desce budovy Ymky v Praze. Je to na památku sekretářů a všech členů YMCA a Akademické YMCA, kteří zemřeli v letech 1939 až 1945 věrni svému Pánu.

Takových křesťanů bylo v Evropě – a na celém světě – více. Tak francouzská pošta vydala počátkem šedesátých let minulého století poštovní známku s obrázkem padesátileté obrýlené jeptišky. Kdo je tato „Mére Elisabeth“? Před ruskou revolucí se v moskevských literárních kruzích objevila mladá básnířka Kuzminová-Karavajevová. Vydala sbírku „Skytské střepiny“. Se svým otcem, pokrokovým liberálem, odjela do Paříže. Zde se její otec náhle rozstonal a za čtyři dny zemřel. Mladá básnířka zdrcena smrtí otce vstoupila do kláštera. Stala se z ní sestra Tereza, po čase matka Alžběta. Za druhé světové války volali k odsouzeným před popravou faráře. Katolických kněží bylo málo a poprav hodně. K ženám přiváděli jeptišky. K mladé Francouzce z hnutí odporu, která měla být příští den ve čtyři ráno zastřelena, přivedli matku Alžbětu. „O jakém Bohu mluvíte, když za několik hodin zemřu. A moje devítiměsíční dítě, které jsem nechala u sousedů, beze mne později zemře!“ Jeptiška chvíli mlčela. Pak se začala svlékat. Navrhla mladé ženě, aby si vyměnily šaty. Obě ženy se rychle převlékly. Jeptiška předala kříž, růženec i brýle. Vysvětlila, jak se beze slova dostat z vězení. Na úsvitě ji zastřelili. Po válce mladá Francouzka vyprávěla tisku všechny podrobnosti. Vláda udělila matce Alžbětě titul hrdina odporu in memoriam. Ve Vatikánu byl zahájen proces o prohlášení za svatou. Je to svědectví o tom, co znamená svědčit o Bohu mlčky a civilní výklad toho, jak Bůh vysvobozuje ze žaláře a ze smrti. Je to i příklad toho, jak jednali křesťané za války. K čemu nás toto vyprávění zavazuje v docela jiných životních podmínkách? Jan Šimsa YMCA Brno, Senior klub (Předneseno na „tříkrálovém“ setkání brněnské Ymky 4. března 2006.)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]