09/2006

Inspirace od ohně...

Vydáno dne 24. 11. 2006 (2440 přečtení)
Víte, co je to PRASE? Inu, to je PRAcovní SEtkání pracovníků a spolupracovníků brněnské Ymky. Letos se tam vskutku – k nelibosti ústředních orgánů Ymky – i opékalo pěkné prasátko na rožni umně otáčeném a já jsem hovořil o historii Ymky v Československu a pokusil se naznačit, v čem je výzvou pro naši dnešní činnost.

Účastníky zaujalo vyprávění o tom, jak několikaletý předseda Ymky v Československu Ing. Václav Havel propagoval přípravu dospívajících členů pro činnost podnikatelskou a pro práci v průmyslu, obchodě, v úřadech i v politice. Některé pobočky uskutečňovaly „školy práce“, zvláště v době hospodářské krize a nezaměstnanosti. Zároveň však předseda Havel varoval pobočky před přímým podnikáním, a to i při projektech staveb vlastních budov, tělocvičen, hřišť a táborů. „Musíte si předem rozhodnout, zda bude mít vaše činnost přednost před výchovou chlapců.“ (Bylo to v době, kdy Ymka byla především pro chlapce a muže!) V diskusi vznikl podnět, aby YMCA v České republice ve svých místních sdruženích uskutečňovala i přípravu pro podnikatelskou činnost. Vedle profesionalizace práce s počítačem je třeba rozvinout přípravu jazykovou, jak se v řadě míst už děje, ale měli jsme na mysli i práci účetnickou, předpoklady k takové činnosti, pokud jde o podnikatelskou etiku a práci s lidmi. V některých zemích se YMCA již tradičně takovou přípravou zabývá. Je možno odtud čerpat i podněty k vytváření sítě kurzů a poradenské služby a k zintenzivnění v oblasti počítačové a jazykové erudice. K tomu ještě jedna kuriozita. Po únoru roku 1948 práce Ymky pokračovala ještě tři roky. Po velkých diskusích se na podnět „Akčního výboru Ymky“ uskutečnila řada přednášek špičkových ekonomických odborníků a právníků, kteří vysvětlovali zásady zestátnění, znárodnění a družstevnictví. Účast na těchto přednáškách s diskusemi byla veliká – a podařilo se udržet při srovnání se soudobými „školeními“ naprostou svobodu projevu a názorů. Členové Ymky a její příznivci chtěli vědět, do čeho jako celá společnost jdeme a jak má v nové situaci křesťan jednat. Věk účastníků byl spíše střední a vyšší. Měli bychom to uvážit a realizovat! Přispějte svými zkušenostmi! Jan Šimsa YMCA Brno

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]