09/2006

Lanové centrum YMCA na Slovensku

Vydáno dne 24. 11. 2006 (2675 přečtení)
Podnikateľský zámer v YMCA na Slovensku: perspektíva finančnej nezávislosti? Na ústredí v Bratislave nás už dlhšie hnevalo, že možnosti rozvoja našej organizácie sú do značnej miery limitované finančným príspevkom Ministerstva školstva, ktorý spolu s príspevkami od našich zahraničných partnerov a príjmami z grantových kôl tvorí hlavný zdroj financovania ako našich miestnych združení, tak aj ústredia. Povedané slovami ekonómov – štruktúra financovania YMCA na Slovensku sa nám nezdala zdravá a prinášala so sebou mnoho potenciálnych rizík (napr. zmení sa vláda a celá podpora z MŠ SR môže byť zrušená). Uvedomovali sme si, že by bolo dobré nájsť alternatívny zdroj financovania – a ako vhodná sa javila realizácia nejakého podnikateľského zámeru, ktorý by do YMCA zo svojej činnosti prinášal zisk.

Preto sme ešte s bývalým generálnym sekretárom Rasťom Laukom a ďalšími kolegami niekoľko rokov pátrali, vymýšľali, skúšali a zavrhovali mnohé alternatívy: lyžiarska škola, obchod s korením, čokoládovňa, angličtina pre mamičky s deťmi, au-pair na Slovensku. Mnohé návrhy ostali v rovine úvah, niektorý sme dotiahli až do fázy realizácie. Úspech sa však nedostavoval. Vedeli sme, že v ideálnom prípade by aktivita mala byť v súlade s poslaním YMCA, mala by jej prinášať „dobré meno“ a pozitívnu reklamu a nemala by byť len samofinancujúca (tj. zarábajúca „sama na seba“), ale mala by prinášať aj zisk, ktorý by nám umožnil podporovať tie programy YMCA, ktoré sú spoločensky prospešné, avšak z finančného hľadiska stratové, či pomáhal znášať mzdové náklady na pracovníkov – to je v prípade grantových prihlášok najobtiažnejšie. Posledným z nápadov bola stavba a prevádzkovanie „Lanového centra“ (angl. High-Ropes Centre) – v našich zemepisných šírkach známym aj ako „opičia dráha“ – tj. sústava prekážok z lán a drevených elementov upevnených na stromoch vo výške 8–10 metrov nad zemou, ktoré prekonávajú účastníci istení horolezeckým spôsobom istenia. Prekážky predstavujú výzvu, ktorú môžu prekonávať jednotlivci aj skupiny a ktorá vedie k rozvoju fyzických a koordinačných schopností, zvýšeniu sebadôvery či skvalitneniu práce v skupine – a to je práve v súlade s poslaním YMCA. Nápad teda bol na svete. Najťažšie však bolo nájsť investora/ sponzora/reklamného partnera, ktorý by pokryl investičné náklady na stavbu: hoci pri dobrom manažmente prevádzky by pravdepodobne bolo možné splatiť po niekoľkých rokoch aj vstupnú investíciu, predsa sme si toto riziko podstúpiť netrúfali a navyše – kto by požičal neziskovej organizácii viac ako 1 milión korún? Po troch rokoch hľadania však bola naša vytrvalá snaha konečne korunovaná úspechom a na vrchole malokarpatskej Koliby čaká na návštevníkov 30 prekážok Lanového centra ZSE rozdelených podľa obtiažnosti a charakteru na modrý, červený a tímový okruh. Okrem záujmu verejnosti nám priniesol cenné poznatky z manažmentu: personálneho (výber a vedenie inštruktorov), finančného (stanovenie cien vstupného, plánovanie cash-flow), marketingu (billboardová kampaň, reklamné letáky pre školy), strategického manažmentu (spojenie s partnerom, interakcia s konkurenciou) – a sme presvedčení, že nám skutočne po zvládnutí počiatočných nestabilít môže pomôcť dosiahnuť aj prvotný cieľ – získať nový zdroj financovania aktivít YMCA na Slovensku a byť efektívnym nástrojom na budovanie pozitívneho image našej organizácie. Ak budete mať cestu do Bratislavy, príďte sa na nás pozrieť. Na www.lanoland.sk nájdete viac informácií. Eva Rosíková alias eFK@, Project Manager (bývalá programová sekretárka YMCA na Slovensku)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]