09/2006

Prezentace a propagace YMCA

Vydáno dne 24. 11. 2006 (2324 přečtení)
Je to vůbec základní otázka pro každého člověka, který zodpovídá za určitou činnost v jakémkoliv subjektu. Dát vědět o svých aktivitách či nikoliv? V demokratické společnosti se mluví o transparentnosti, která je velmi důležitá pro důvěryhodnost subjektu. To jsou však pro mnohé jen fráze, kterými se nikdo nezabývá. Kladu si ale otázku, proč je právě pro Křesťanské sdružení YMCA důležité být vidět, prezentovat se...

Není náhodou úkolem křesťanů být vidět a prezentovat svůj vztah k Pánu Bohu aktivitami, které činí? Svým způsobem života, který je zakotven v Ježíši Kristu? Je samozřejmě těžší v životě obstát, když jsme stále někomu na očích, než když si jen žijeme ten poklidný křesťanský život někde uvnitř církve, kde po nás někdo něco chce jen zřídkakdy. Nevede-li nás naše srdce k transparentnosti sama sebe před lidmi, ale spíše k anonymnímu křesťanskému životu v davu oveček, pak ani nebudeme cítit prezentovat Bohulibé aktivity na veřejnosti. Jsou to spojité nádoby, které vždy ukazují na jádro věci. A to zda chceme či nechceme. Většinou pokud musíme a nechceme, máme spoustu výhrad k tomu, proč neprezentovat tu či onu aktivitu a činnost. Pokud však nakonec stejně musíme cokoliv prezentovat, uděláme si to po svém a efekt z prezentace je většinou nulový. Nenuťme se do prezentace našeho sdružení, pokud to nejde z nás samotných, ale raději přemýšlejme, proč nechceme druhým lidem dát vědět, že vyvíjíme Bohulibé aktivity? Třeba proto, že nejsou Bohulibé? Pak je to správná cesta, jak tento problém změnit. Nebo že není naše činnost tak profesionální jako u jiných subjektů? Pak začněme pracovat na tom, aby naše činnost byla opravdu rozkvetlým plodem... Bohu libá... A když se nám to podaří, věřím, že i ten ostych ztratíme a budeme chtít dát světu vědět, jak nám Pán Bůh žehná, skrze naši činnost. Nemohu si nevzpomenout na radostné chvíle, kdy si mohu z novin přečíst, co pěkného dělají mladí křesťané. Nebo vidět v televizi výstavu, koncert, který je chválou Pána Boha. To jsou již plody naší práce, chcete-li také požehnání, které přichází skrze naší činnost. Jsou různé možnosti prezentace a nebudu-li se již vracet k té osobní, jedná se např. o letáky, které prezentují programy YMCA, přes prezentační a benefiční akce až po rozhlasové a televizní šoty či billboardy. Ke každému účelu vždy prioritně slouží jiný prezentační kanál. Avšak nakonec je dobré používat celou škálu prezentačních kanálů, skrze které lépe oslovíte veřejnost. Před rokem se nám podařilo sehnat část finančních prostředků na výrobu billboardu o rozměrech 7 x 3 m, který již celý rok visí v centru města Ústí nad Labem. Denně kolem tohoto billboardu může projít min. přes 5 000 lidí. Je opravdu po roce znát, že tento billboard má smysl. Velmi často se stává při různých pracovních jednáních, či jiných rozhovorech, že si lidé upamatovávají na tento billboard. Z informací na billboardu částečně vědí, co realizujeme, a na základě této skutečnosti se nám za poslední rok (budu-li brát na zřetel jen finanční stránku věci) podařilo na jiné aktivity YMCA sehnat finanční dary jen od právnických a fyzických osob přes 200 000 Kč. Vezmu-li na zřetel propagační stránku věci, nestává se mi již tak často jako dříve, že bych musel obsáhle vysvětlovat jakou YMCA vyvíjí v Ústí nad Labem činnost a čím vůbec je. Např. i tímto se pak YMCA stává u veřejnosti důvěryhodným subjektem a jistou samozřejmostí, kterou vnímají, že k běžnému životu ve společnosti, a konkrétně našem městě, patří. Lidé kolem nás velmi dobře vědí, kdo jsme a kde pracujeme. Není nám líto našich svěřených hřiven, které jsme dostali od Pána Boha, neprezentovat je na veřejnosti? Není to vyvyšování se a přechvalování nás samotných, ale důkaz o tom, že s Boží pomocí činíme naší práci. Často jsem mohl ve svých slovech na veřejnosti zmínit, že ta či ona činnost, kterou vyvíjíme – je Boží zásluha. Je-li to tak, proč se tím nepochlubit? Odhoďme od sebe mýty z dob minulých, že si o nás budou lidé myslet něco negativního. Pokud Hospodin žehná v naší činnosti a vede nás v našich slovech, čeho bychom se měli bát? Že si budou myslet, že jsme jen „pánbíčkáři“. To si stejně myslí. Přesto však tím, že pro nás bude Hospodin něčím přirozeným pro náš život, pak to budou respektovat i druzí a nakonec pro ně budeme velmi žádoucí. Tuto zkušenost vnímám v poslední době velmi intenzivně. Tedy prezentace a propagace aktivit YMCA? Ano, vřele doporučuji. Nejen, že se tím zviditelní vaše organizace ve vašem okolí, ale Pán Bůh vám dá prožít mnoho nádherného ve vašem životě i mnohé požehnání ve vaší činnosti. „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Bible, Matouš 10,32) Filip Hušek YMCA v Ústí nad Labem

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]