09/2006

Nedělní odpoledne v Neveklově

Vydáno dne 24. 11. 2006 (2604 přečtení)
V neděli 17. září 2006 pořádala YMCA Neveklov dvě akce. První byla pro děti, ty mohly malovat křídami na silnici v ulici Pod Radnicí. Sešlo se asi 30 dětí, malovaly ostošest a v kině pak každé z nich dostalo odměnu. Mezitím už skupinka dobrovolníků připravovala pohoštění na slavnostní otevření Mateřského centra YMCA Neveklov. Toto centrum je v bývalé pokladně neveklovského kina.

Za to, že může využívat tento prostor, YMCA Neveklov děkuje radě obce Neveklov a vedení kina Neveklov. V květnu rada rozhodla, že YMCA může v této místnosti provozovat své aktivity. Během následujících měsíců pár dobrovolníků změnilo toto místo k nepoznání. První provozní zkouškou byl červencový příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 11 dětí a ty měly v kině svou základnu, i když většina programu probíhala venku. Na začátku září dobrovolníci opět adaptovali tento prostor tak, aby se líbil malým dětem a jejich rodičům. Největší dík patří rodině Sýkorových, která má na závěrečných úpravách lví podíl. Když se dnes přijdete podívat, uvidíte barevný pokojíček pro děti, s dětským nábytkem, s hračkami a s prolézačkou se skluzavkou. Slavnostní otevření Mateřského centra YMCA Neveklov navazovalo na Malování na silnici a přišlo se podívat asi 40 lidí, dětí i jejich rodičů. Děti se okamžitě vrhly na prolézačku, a ta tuto zatěžkávací zkoušku přežila bez úhony. Všichni se mohli občerstvit chlebíčky, moučníky, pitím i kávou. Mohli jsme přivítat zástupce z ústředí YMCA v ČR, ale bohužel se nám omluvili neveklovští zastupitelé. Jen navečer se přišel podívat pan starosta. A co teď v Mateřském centru? Doufáme, že ho bude využívat co nejvíce rodičů s malými dětmi. Zatím nabízíme pouze úterní dopoledne od 9 do 11 hodin, kdy mohou rodiče s dětmi přijít. Doufáme, že děti si budou hrát, poznávat nové prostředí a získávat další podněty pro svůj rozvoj a rodiče se můžou seznámit, debatovat. A pokud budou mít zájem, mohou se účastnit ymkařských programů a případně i realizovat své dobré nápady. Dále je možné zapsat dítě (případně i s rodičem) na výtvarný kroužek s prvky arteterapie. Ten bude určitě odpoledne, přesný čas ani den v týdnu ještě není určen, protože záleží na možnostech rodičů i dětí. Starší děti, žáci devátých tříd, mohou navštěvovat kurz matematiky jako přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. Studenti maturitních ročníků středních škol mohou využít kurz matematiky jako přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Veřejnost se pak může opět přihlásit na kurzy angličtiny. Markéta Doušová YMCA Neveklov

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]