3-4/2007

AGNES vyhlašuje 5. ročník rekvalifikačního kurzu

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2262 přečtení)
Kurz je vhodný také pro profesionální nebo dobrovolné pracovníky neziskových organizací, kteří chtějí rozšířit své znalosti týkající se fungování neziskové organizace. Tento kurz Vám přiblíží problematiku občanské společnosti a vybaví Vás potřebnými znalostmi a dovednostmi pro práci v neziskových a dalších organizacích. V kurzu je kladen důraz na individuální přístup, kreativitu, samostatnost a odpovědnost.

Cílem kurzu je příprava pro práci v neziskových organizacích (nadacích, občanských sdruženích atd.), případně i ve státní správě a dalších institucích. Kurz je vhodný i jako příprava pro další studium na VŠ (zejména humanitní obory). Občanské sdružení AGNES realizuje kurz „ŠANCE“ od roku 2001. Kurz lze absolvovat při zaměstnání nebo jiném studiu a je akreditován na MŠMT ČR jako rekvalifikační. Charakteristika kurzu Posluchači si během výuky osvojí teoretické i praktické znalosti o fungování organizace a základní administrativní, koordinační i manažerské dovednosti. K tomu budou seznámeni se strukturou neziskového sektoru a principy občanské společnosti. Výuka je vedena zkušenými lektory z řad interních lektorů Agnes, vysokoškolských pedagogů, odborných pracovníků z médií a PR či personálních agentur i zástupců neziskových organizací a státní správy. Součástí výuky je praxe ve vybrané neziskové organizaci a vypracování závěrečné písemné práce pod vedením odborného konzultanta. Posluchačům je k dispozici knihovna s odbornými studijními texty. Stručný obsah kurzu • odborné předměty zaměřené na management a provoz organizace (struktura organizace, personální a finanční řízení, strategické plánování, legislativa); • praktické předměty z praxe neziskového sektoru (tvorba a realizaci projektů, PR a fundraising, supervize a monitoring), • prezentace oblastí, v nichž neziskové organizace působí (vzdělávání, lidská práva, humanitární pomoc, kultura, ekologie, sociální a zdravotní problematika, mezinárodní projekty...); • praxe ve vybrané neziskové organizaci. Spolupráce s FHS UK – možnost regulérní účasti na výuce Posluchači kurzu ŠANCE mají možnost navštěvovat regulérně přednášky Fakulty humanitních studií UK. Tyto přednášky si vybírá každý posluchač sám – nabídka se týká bakalářského cyklu FHS UK (kromě výuky jazyků). Rozsah vybraných přednášek závisí na studentovi. Dle smlouvy o spolupráci mezi AGNES a FHS UK může posluchač ze zapsaných přednášek skládat atestace, přičemž získané kredity mu budou v případě přijetí na bakalářské studium FHS UK v následujícím roce 2008/2009 zpětně započteny. Průběh výuky Studium je jednoleté (dvousemestrální), prezenční, zakončené absolutoriem. Časový harmonogram odpovídá školnímu roku, výuka bude probíhat od přelomu září a října 2007 do konce června 2008, a to v Praze v prostorách AGNES. Studijní setkání se budou konat každou středu od 15 do 20 hodin. Toto řešení umožňuje posluchačům kombinovat studium s prací, jiným studiem či dalšími aktivitami. Časová dotace základních přednášek a seminářů je 200 hodin. Přihlášky a školné Termín uzávěrky pro podání přihlášek je 30. 6. 2007. Školné činí 7 500 Kč za 1 semestr (při jednorázové platbě za celý kurz sleva 1 000 Kč). Přihlásit se můžete na adrese: sance@agnes.cz – přihlášku po zaslání mailu obdržíte od nás spolu s dalšími pokyny. Kontaktní osoba: Lucie Pacíková, tel. 233 357 666, mobil 732 26 24 75.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]