3-4/2007

Akce

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2147 přečtení)
Soutěž Nová tvář na festivalu VOX 007 Začněme třeba takhle... LI-FE 2007

___________________________________________ Soutěž Nová tvář na festivalu VOX 007 10. listopadu 2007 se bude v Praze konat další ročník hudebního festivalu VOX. Jeho organizátoři umožní krátké vystoupení také třem interpretům, kteří splní následující kritéria: 1) Soutěž je určena pro česky zpívající skupiny nebo jednotlivce, jejichž tvorba obsahuje křesťanské poselství a je autorská (tedy vlastní, ne převzatá). Týká se všech stylů kromě tzv. vážné hudby. 2) Interpret nemá vydané album u oficiálního vydavatelství a nebyl mezi loňskými finalisty této soutěže. 3) Interpret zašle demo-nahrávku (CD nebo MP3) s minimálně dvěma a maximálně čtyřmi písněmi z vlastní tvorby nejpozději do 31. 8. na email: petr@rosamusic.cz, či na adresu: Rosa, Thákurova 3, 160 00 Praha 6. Podle zaslaných nahrávek vybere porota, složená z hudebníků a hudebních publicistů 3 interprety, kteří se budou moci prezentovat v rámci festivalu VOX 007 (každý třemi písněmi). Na festivalu pak bude odbornou porotou a hlasováním posluchačů určen vítěz soutěže, kterému pořadatelé zajistí 1 nahrávací den ve studiu zdarma. ______________________________________________ Začněme třeba takhle... Jaké je to být uprchlíkem? Jaké národnosti byste chtěli být, kdybyste si mohli vybrat? … nebo se zkusit vžít do role, kdy jste jediný, kterého ostatní do svého kolektivu nepřijali... Takové a mnohé další interaktivní hry s tématy lidských práv a multikulturní společnosti sestavila, přeložila a upravila Michaela Čakrtová. Svým obsahem je manuál směřovaný (nejen) na neziskový sektor. Interaktivní hry jsou využitelné jak v deštivých obdobích školních výletu a letních táborů, tak i jako doplnění probíraného tématu pro pedagogy na školách. Autoři vycházeli z faktu, že konkrétních aktivit, na kterých by se dala daná problematika přímo ukázat a studenty tak vedla k lepšímu porozumění a hlubší analýze, není nikdy dost. Hry, z kterých je celá publikace sestavena, jsou členěny na tři oddíly: - hry do vnitřních prostor (schůzka, škola), - hry na ven, - hry celoroční/celotáborové. Příručka je sympatická nejen svým obsahem, ale i velikostí, pro kterou nebude problém ji sbalit do každého batohu. Věříme, že vám dobře poslouží a splní účel tím, že bude používaná a povede nás všechny k lepšímu pochopení minoritních skupin. V elektronické formě si můžete metodickou příručku „Začněme třeba takhle…“ (PDF, 584 kB) stáhnout zde http://crdm.cz/view.php?cisloclanku=2007032401, zájemci o tištěnou verzi si ji mohou vyzvednout v kanceláři ČRDM na Senovážném náměstí 24, Praha 1. __________________________________________ LI-FE 2007 Litoměřický festival 2007 Milí přátelé, bratři a sestry, obracíme se na vás s prosbou o podporu při konání třetího ročníku Litoměřického festivalu soudobé křesťanské kultury LI-FE 2007. Iniciátory konání tohoto festivalu jsou křesťané z Litoměřic, a to napříč místními církvemi a sbory. Dlouhodobým cílem projektu je umožnit lidem slyšet živou zvěst o Kristu, představovat veřejnosti kvalitní křesťanskou kulturu a v neposlední řadě také prakticky spolupracovat mezi křesťany. Již uplynulé dva ročníky ukázaly, že se toto vše s Boží pomocí daří, a to s daleko širším, než pouze místním dopadem. Jsme za to vděčni Pánu Bohu i všem, kteří se dosud na konání festivalu jakkoli podíleli. Letošní festival se bude konat v termínu 10.–17. června. V týdnu je prostor pro pořádání kulturních i jiných aktivit v místních sborech. Ve čtvrtek 14. června proběhne tradiční program pro žáky základních škol na litoměřickém Mírovém náměstí, spolu s prezentací křesťanských neziskových organizací pracujících s dětmi. Hlavním festivalovým dnem znovu bude sobota 16. června. Odpolední hry a soutěže pro rodiny s dětmi budou doprovázet hlavní program – vystoupení křesťanských hudebních skupin Grace, Lincoln, PTH Praha, Tretí deň (Slovensko – hlavní host festivalu), dále divadlo Frýdlantských dramatiků i ukázky židovských tanců. V programu bude samozřejmě prostor i pro zvěst Božího slova. Hlavní festivalový den na Střeleckém ostrově v Litoměřicích zakončí filmová projekce. Účastníci budou mít možnost stanování v přilehlém stanovém městečku a v neděli dopoledne také účasti na společné bohoslužbě. Více o festivalu a aktuálním stavu příprav se můžete dočíst na internetových stránkách www.li-fe.cz. Pokud ve vás pozitivně rezonuje to, o co se snažíme, rádi bychom vás požádali o podporu. V první řadě o podporu modlitební, ale také osobní – propagací a třeba i účastí na festivalu. Budeme ale vděčni i za podporu finanční, a to na účet SKP Litoměřice 884672389/0800, var. symbol: 2007. Křesťanským organizacím a podnikatelům nabízíme zveřejnění loga na plakátech distribuovaných v regionu i po celé ČR a při dodání transparentu i na místě konání festivalu. Logo je potřeba zaslat na níže uvedenou adresu. Rámcový rozpočet i dosavadní spolupracující organizace jsou rovněž uvedeny dále. Děkujeme za jakoukoliv vaši podporu. Víme, že nic velkého se nedá uskutečnit bez lidí, kteří se spojí ke spolupráci na společném cíli. Rádi bychom i tímto počínáním přispěli k rozšíření Božího království. S přáním Božího požehnání za přípravný tým LI-FE 2007 Mgr. Jiří Tomášek kazatel CASD v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]