3-4/2007

15. narozeniny Mateřského centra Na Poříčí

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2597 přečtení)
Letos na jaře to bylo právě 15 let, co v budově YMCA Na Poříčí vzniklo první Mateřské centrum v naší republice. Byl to i výrazný mezník, který odstartoval vznik rozsáhlého hnutí mateřských center v celé naší zemi. Nyní je v republice již více než 200 center zastřešené Sítí Mateřských center.

Vznik prvního Mateřského centra byl významnou událostí pro YMCA Praha a YMCA vůbec. Je důkazem toho, že YMCA umí reagovat a naplňovat aktuální potřeby lidí, společnosti. Princip svépomoci, na kterém je práce mateřských center založena, spolu s neformálním vytvářením otevřeného ekumenického společenství naplňuje poslání YMCA. Z návštěvníků centra se často stávají nejaktivnější členové YMCA Praha. V neposlední řadě bylo a dosud je Mateřské centrum Na Poříčí vnímáno veřejností jako jedna z mála nekomerčních „ymkařských“ aktivit v Paláci YMCA. A jak probíhal den oslav? Dopolední den otevřených dveří Volba padla na čtvrtek 26. dubna. Přáním všech zúčastněných bylo předvést v ten den v co nejširším záběru činnost centra. Den otevřených dveří zahrnoval naše nejoblíbenější části programu, jako je cvičení pro ženy, cvičení rodičů s dětmi, výtvarnou dílnu pro děti (malování perníčků, které si mohly vzít domů nebo na místě sníst). V průběhu dopoledne dostalo svoje místo i celkové představení programové nabídky (mezi zájemci byla i těhotná maminka, která navštěvovala centrum před 6 lety s prvním dítětem a ráda by opět chtěla chodit s druhým) a informace o projektu „Pevný základ, kvalitní pomoc!“. Tento projekt zprostředkovaný NROS je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a obohatil činnost mateřského centra YMCA např. o supervize pracovních týmů a programy zaměřené na pomoc při návratu do zaměstnání či hledání různých pomocí na úřadech. Pro veřejnost skončilo představení centra v půl jedné. Následoval společný oběd pro dobrovolníky, kteří přišli pomoci s přípravami na odpoledne a večer. Beseda s Rut Kolínskou a zajímavými hosty Od 15 hodin začala beseda u „kulatého stolu“ v přízemí Paláce YMCA na téma „Od mateřského povídání po sociálně prospěšné podnikání“. Program zahájily svým vystoupením děti z hudebního kroužku mateřského centra. Besedu moderovala Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center v ČR. Jejími hosty byla PhDr. Jiřina Šiklová – socioložka, která stála u zrodu mateřských center, Monika Mudranincová – novinářka a koordinátorka projektu soutěže Sociálně prospěšný/á podnikatel/ka roku v ČR a Ing. Petr Pávek – náměstek ministra MMR. Mezi dalšími přítomnými byl i náměstek MPSV Marián Hošek, zástupci pražského magistrátu i Středočeského kraje, YMCA v ČR, YMCA Praha a mateřských center. Beseda byla opravdu moc zajímavá, znovu jsme si připomenuli důležitost aktivního podílu na životě občanské společnosti, měli možnost pochopit termín „sociálně prospěšné podnikání“ a to, že k reprezentantům dobré praxe tohoto podnikání patří nejen „naše“ Rut, ale všichni, kteří se podílí na práci v mateřských centrech i v jiných oblastech společnosti. Nejlépe besedu shrnula sama Rut Kolínská: „Diskuse chvílemi procházela napětím střetu osobností, což nebylo snadné ukočírovat, ale alespoň nebyla nuda! Škoda, že nemohlo více posluchačů z mateřských center slyšet skvělá slova chval a podnětů Jiřiny Šiklové, která připomněla, že je dobré občas pohlédnout zpět k počátkům, uvědomit si, jaké tehdy byly podmínky, a srovnat je s dnešní situací.“ Na závěr diskuse proběhlo pod záštitou senátora Martina Mejstříka slavnostní předávání ocenění „Společnost přátelská rodině“, které uděluje Síť mateřských center firmám, které zásadně podporují funkci rodiny a nahlížení na ni ve společnosti. Letošní ocenění převzali ředitelé pražské ZOO, divadla Minor, Galerie Hlavního města Prahy a Fit studio Zličín Olgy Šípkové. Mluvčím poroty byl herec Táborský. Nesmím zapomenout uvést, že pro všechny, kteří potřebovali nebo chtěli, jsme během besedy nabízeli možnost hlídání dětí v herně. U prezentace při vstupu do sálu pomáhal již náš dorost, který odrostl nabídce mateřského centra (např. Sára Hermanová, dnes je jí 15 let). Také naše úžasné maminky připravily pohoštění pro zúčastněné. Všichni zúčastnění vyjádřili potěšení ze dvou zajímavě strávených hodin. A vydařený společenský večer... Mezitím však už někteří připravovali další část oslav – společenský večer. Ten začal v 18 hodin sólem Milušky Razákové na trubku, pak přišla slova uvítání a poděkování všem, kdo se na činnosti centra podíleli a podílejí, včetně partnerů a celých rodin. K narozeninám mateřskému centru popřáli představitelé z YMCA Praha, YMCA v ČR i paní psycholožka Ilona Špaňhelová, která s mateřskými centry spolupracuje. Potom následovalo vzpomínání na začátky – nejprve od Marie Novákové, která stála u zrodu mateřského centra Na Poříčí a nyní již několik let stojí v čele dalšího mateřského centra YMCA Praha – Klubíčko na Černém mostě. A na závěr jsme si nechali slova té, která „za všechno může“ – Rut Kolínské. Všechny milé proslovy se vešly do půl hodiny a následovalo překvapení od představitelky Sítě MC a naší členky Svatavy Staňkové, která pro nás měla dopis od Václava Havla a přání od Svatopluka Karáska, který nám chtěl původně osobně zazpívat píseň „Ženský ty sou fajnový“. Za asistence dětí z centra do ztemnělého sálu vjel slavnostní rozsvícený dort s 15 svíčkami, které děti společnými silami sfoukly. Dort byl plný dárečků – pamětních placek a upomínkových listů, které děti přítomným rozdaly. Tím byla oficiální část večera ukončena, otevřel se raut, který maminky nádherně připravily, a uvolnila se stavidla bezbřehému povídání okolo zážitků a prožitků z mateřského centra podpořené prezentací Kláry Horáčkové z prožitých chvil v centru i při jeho výjezdech doma i ve světě. K slavnostní atmosféře večera jistě přispělo vystoupení hudebního tělesa Tomáše Macha a přítomnost malířky portrétů. Ozdobou celého dne byl „patchwork“, deka sešitá ze čtverců, které jsou uměleckým výtvorem jednotlivých rodin. Dlouhý by byl výčet všech, kteří se zde po letech setkali, a zvláště těch, kteří se podíleli na přípravě i průběhu dne i večera. Jistě jim to jednou bude přičteno k dobru! Asi je zbytečné ještě více vyjadřovat důležitost tohoto dne pro naše Mateřské centrum YMCA – nemůžu si odpustit a ještě jednou zdůraznit slovo našeho, protože všichni, kdo jsme tam byli, máme kus svého srdce v tomto centru. Jsem ráda, že na chvíle prožité v něm hezky vzpomínají maminky, které již chodí do práce, ale i děti, které prošly programy centra. Našli jsme si zde přátele, kteří nám zůstávají i nadále, do akcí postupně zapojujeme i své partnery a další rodinné příslušníky. Tím se v praxi potvrzuje přínos takového společenství, nejen pro nás matky a děti, ale i pro celou spokojenou rodinu, protože jak praví klasik „Kde je spokojená máma, tam je spokojený domov“. S přáním mnoha dalších úspěchů, nejen pro naše centrum, se rozloučím. Jana Jalovcová koordinátorka MC Na Poříčí, YMCA Praha

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]