5-6/2007

YMCA jde do KOPRu!?

Vydáno dne 03. 09. 2007 (2542 přečtení)
Neděste se, neděste se! KOPR je jen nový nápad na pojmenování pracovní skupiny YMCA, která se zabývá rozvojem YMCA v ČR. KOPR, tedy Komise pro rozvoj, by tedy měla dbát na to, aby YMCA právě do kopru nešla, jak se lidově říká, ale naopak by jí měl její poslání neustále připomínat.

V současné době pracovní skupina pro rozvoj připravuje půdu pro to, aby od září mohla nově jmenovaná Komise pro rozvoj začít pracovat podle jasně definovaného plánu. Za tímto účelem bylo také rozhodnuto o zajištění externího odborného vedení komise. Pokud máte zájem se do komise připojit, pak vězte, že je to práce určitě zajímavá a především důležitá, neboť její výstupy budou ovlivňovat práci i tvář YMCA v dalších letech. V každém případě to ale znamená opravdové rozhodnutí se v této komisi pracovat a tedy to brát jako svůj profesionální závazek, tzn. i když je to práce dobrovolnická, tak ji brát se vší vážností a tedy se pravidelně účastnit schůzek komise, elektronických konzultací a také zpracovávání domácích úkolů. Práce skupiny a následně komise vychází z již scháleného dokumentu Vize a mise YMCA, který přijalo valné shromáždění YMCA v ČR již v roce 2005. Rozpracovává jednotlivé oblasti nutné pro rozvoj YMCA, kterými jsou: 1. Identita, 2. Společenství, 3. Lidé, 4. Programy, 5. Finance a PR a 6. Organizační struktura. Všechno jsou to oblasti velmi důležité a de facto zahrnují celou šíři fungování naší organizace. Pokud se podaří najít cesty, jak jednotlivé oblasti posunout kupředu a vyváženě je rozvíjet, pak můžeme YMCA proměnit v moderní, dobře fungující organizaci, která bude naplňovat své poslání i v dnešní době. Tato modernizace - hledání nových cest a forem práce je nutným a trvalým úkolem a zatím se v celosvětovém měřítku stále daří, vždyť od svého vzniku už 163 let stále roste. Současná skupina se sešla na víkendovém jednání v Merklíně a jinak se schází v Praze, v předem dohodnutém termínu, vždy v pracovní den kolem 17 hodiny. Máte-li tedy do podobné práce chuť, pak se můžete domluvit ve vašem sdružení, aby vás jako kolektivní člen nominoval do této komise. Pokud by vám dělalo problém dojíždět na setkání do Prahy, můžete se zapojit jen elektronicky a vynahradit svou neúčast zvýšeným objemem psaného materiálu ;-). J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]