10-12/2007

Pastviny – do nového roku s novou střechou

Vydáno dne 25. 02. 2008 (2516 přečtení)
Už kocourkovští věděli, že střecha je základ stavby. A jsou budovy, které mají i dvě střechy nad sebou. Zhruba 14 dní se touto raritou mohla pyšnit i táborová základna YMCA – Pastviny. A jak je to možné? Ubytovací objekt leží ve Východních Čechách v místě, kde o sníh není nouze. A pokud bychom sledovali normu ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí, máme pocit, že sněhu přibývá. Posuďte sami. V roce 1968 bylo pro danou lokalitu stanoveno základní zatížení sněhem 70 kg/m2. O deset let později to bylo již 150 kg/m2 a od roku 2006 je tomu již 300 kg/m2. Tak buď je sníh čím dál těžší, nebo nám začali vyrábět nekvalitnější materiál. Každopádně ho bývá někdy až moc. A to se stalo osudným i našemu objektu.

V zimě na přelomu let 2005/2006 neunesla stará střecha nápor sněhu a 8 nosných trámů odmítlo dále sloužit svému účelu. Řešení bylo jediné: nová střecha odpovídající všem normám a stavu sněhu v lokalitě. Na základě statického posudku se loučíme s téměř rovnou střechou a čeká nás hledání bezmála 1 000 000 Kč na klasickou sedlovou střechu se sklonem 60 stupňů bez sněhových zachytávačů. A to se v roce 2007 podařilo. Díky vícezdrojovému financování (poděkování přijde na konci textu) jsme mohli na začátku listopadu převzít krásnou červenou sedlovou střechu, pod níž, i díky vyztužení objektu novou ocelovou konstrukcí, můžeme snít o půdní vestavbě, která rozšíří možnost ubytování v tomto objektu. Tedy slovo „snít“ bych doplnil či nahradil slovem „hledat zdroje financování“ k vybudování obyvatelného podkroví. A jak to bylo s těmi dvěma střechami? Díky konstrukci objektu bylo třeba zamezit pronikání deště do budovy, a tak na starou střechu byla nejprve postavena nová střecha a teprve pak byla ta stará odstraněna. Jsem rád, že se tato relativně velká investice podařila a že TZ Pastviny může dále sloužit svému účelu. Proto bych chtěl poděkovat Pardubickému kraji za poskytnutí dotace 400 000 Kč a YMCA Letohrad za poskytnutí půjčky. Dále bych rád poděkoval Mirkovi Stejskalovi za technickou kontrolu během celé stavby a v neposlední řadě také firmě Novotný a spol., která stavbu provedla. A vy, členové ÚV, se můžete těšit na září, kdy proběhne jednání právě na Pastvinách a budete moci uzřít červené dílo na vlastní oči. Miki Erdinger

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]