10-12/2007

YMCA a zdraví

Vydáno dne 25. 02. 2008 (2207 přečtení)
Má cenu psát o zdraví? O zdravém životním stylu? Všechno, co potřebujeme, přece víme, nebo snad ne? Copak jsme nešlyšeli o tom, že je dobré jíst střídmě, že je dobré pravidelně cvičit, odpočívat, hodně pít, jíst vitamíny, nekouřit, vyvarovat se alkoholu, o drogách ani nemluvě? Jednou dostal jeden mudrc otázku: „Co je na světě nejlehčí, a co je na světě nejtěžší?“ Odpověděl: „Nejlehčí je dát lidem radu. A nejtěžší je podle této rady žít.“

YMCA má svůj program od samého počáku zaměřen na harmonický rozvoj ducha, duše i těla. To vyjadřuje také svým logem – rovnorameným trojúhelníkem. Mohli bychom říct, že předběhla o téměř století Světovou zdravotnickou organizaci WHO, která definovala (tuším, že v 70. letech 20. století) pojem zdraví takto: „Zdraví je stav naprosté tělesné, duševní i citové pohody, v níž všechny složky jsou v rovnováze, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Nutno ale přiznat, že ani YMCA nebyla první, kdo vnímal důležitost vyvážené péče o tyto tři oblasti lidské bytosti. Už v Bibli, tedy před téměř 2000 lety, píše apoštol Pavel v 1. listu Tesalonickým v 5. kapitole ve 23. verši následující slova: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ Pro věřícího člověka je péče o sebe sama něčím, co má velkou sovislost s jeho vírou. Stejný autor dokonce v 1. Korintským v 6. kapitole ve verších 19 a 20 říká: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ Co dodat, můžeme jen zopakovat – už dávno všechno víme. Je zapotřebí jen jedinné – to nejtěžší – jak nám říká mudrc v úvodním citátu. Pokud se podíváme na aktivty YMCA (nejen u nás, ale i ve světě), najdeme v ní jednotlivé programy, které se skutečně zaměřují na rozvoj všech tří oblastí, které dělají člověka člověkem. YMCA má řadu sportovních programů – od klasických sportovních oddílů přes organizování různých sportovních akcí či soutěží až po moderní outdoorové aktivity. Rozvoj duše je zajišťován vzdělávacími programy či sociálními projekty, které vedou jedince k péči o druhé či o životní prostředí. Duchovní rozvoj člověka je oblast, která stála při samotném zrodu YMCA v roce 1844. Ani dnes jsme na tuto oblast nerezignovali a chápeme YMCA jako prostor, kde mohou lidé potkat věřící lidi či svou víru prohlubovat, a to především praktickou službou. Zdraví člověka ovlivňuje řada faktorů. Především je to: Strava, odpočinek, dostatek pohybu, dodržování pitného režimu, vyhýbání se stresu, pobyt na čersvém vzduchu. Na to, jak se vám daří tyto body zdravého životního stylu hlídat, jsme se zeptali v naší internetové anketě. Velkým překvapením pro mě bylo, že druhý nejvyšší počet hlasů připadlo možnosti, že se vám daří hlídat celkem všechno. Velmi mile jsem byl také zaskočen tím, že nejvíce hlasů dostala možnost „zdravá strava“. Vysvětluji si to tím, že na náš web chodí především mladí lidé, kteří už překonali klasickou českou stravu (vepřoknedlo-zelo, případně chleba se sádlem či tlačenku) a jedí přece jen více moderně. Ostatní faktory jsou neuvěřitelně vyrovnané, leč přece jen o pověstný vlásek zústává největším problémem asi všech nás dostatek odpočinku. Odpočívat ale neznamená válet se! Určitě si rozumíme :-). Ještě k té modernosti. Ano, zdraví životní styl je moderní. Ne vše, co je moderní, je vždy dobré, ale tady vidíme, že někdy je moderní dokonce i to, co dobré je. YMCA je v některých zemích právě onou hybnou silou, která se snaží myšlenku zdravého životního stylu dostat do povědomí obyvatel. U nás to není až tak třeba, jsou tu jiné organizace, které se tomuto tématu věnují. Přesto bychom se tohoto tématu něměli vzdávat, vždyť je přirozeným základem YMCA. Lidé dnes hledají možnosti, jak zkvalitnit svůj život. Buďme tedy připraveni nabídnout jim nejen naše programy, ale také svůj osobní příklad… takže končím a jdu si narovnat bolavá záda a oči procházkou v přírodě ;-). J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]