10-12/2007

Veřejná sbírka

Vydáno dne 25. 02. 2008 (2315 přečtení)
VEŘEJNÁ SBÍRKA YMCA v Ústí nad Labem pro obnovu klášterní zahrady Křesťanského sdružení mladých lidí YMCA v Ústí nad Labem pro obnovu klášterní zahrady v areálu Dominikánského kláštera První informace o existenci církevní stavby na místě dnešního kostela sv. Vojtěcha je možné doložit již roku 1186, kdy český kníže Bedřich provdal v Ústí nad Labem svou dceru za syna míšeňského markraběte Oty. Tato církevní stavba měla v polovině 13. stol. podobu hradu s kostelem, tzv. hradiště.

Dále měl velmi pohnutou historii, během ní byl zničen rušením městských hradeb a několikrát přestavěn. Po roce 1989 byl Dominikánský klášter a kostel sv. Vojtěcha v restituci navrácen Řádu bratří kazatelů – dominikánům, který objekt spravoval až do března roku 2004. V roce 1990 došlo k opravě střešní krytiny a ke generální úpravě fasády kostela a kláštera. Také zahrada byla upravena a osázena ovocnými stromy. V roce 1996 odešel z prostor kláštera Národní památkový ústav, za jehož působení byl tento objekt výrazně opraven. V roce 1999 začala v klášteře působit ústecká pobočka Křesťanského sdružení mladých lidí YMCA. A v roce 2002 začala prostory oživovat a zpřístupňovat veřejnosti. Na jaře 2003 otevřela 1. nízkoprahový klub pro mládež. Mateřské centrum POHÁDKA otevírá v dubnu 2004 v prostorách bývalé zákristie kostela sv. Vojtěcha. V současné době celý objekt spravuje YMCA v Ústí nad Labem (občanské sdružení) a pokračuje v naplňování svého programu: „Oživení areálu Dominikánského kláštera v Ústí nad Labem“. V červnu 2007 YMCA spolu s legendární skupinou The Boom pořádaly Benefiční letní koncert v klášterní zahradě jako součást kampaně pro obnovu a zpřístupnění této kulturní památky. Ústečané se tak mohli přímo zapojit a kampaň podpořit buďto přímo zakoupením vstupenky na benefici, nebo zasláním finančního příspěvku na konto Veřejné sbírky (č. úč.: 1111 095/2400). YMCA veřejnou sbírku pořádá již pátým rokem pro získání finančních prostředků na obnovu a zpřístupnění klášterní zahrady návštěvnické veřejnosti. Bližší info naleznete na www.usti.ymca.cz, webových stránkách ústecké Ymky. Pablo

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]