1/2008

Je YMCA dostatečně „značková“?

Vydáno dne 27. 05. 2008 (1928 přečtení)
Tak tuto otázku si klade YMCA Europe (bývalá Evropská aliance YMCA) a mnoho národních YMCA v Evropě. Máte potuchy, co je CVJM, IKE, ACE, UCJG, KFUK-KFUM, CEVI, KSML…?

Ano, tohle všechno je YMCA. Pod všemi názvy se skrývá nejstarší a největší organizace pro děti a mládež na světě. A kdo to ví? Kdo z veřejnosti ví, že německá CVJM je opravdu ta světoznámá YMCA? A co červený trojúhelník? Mají ho všechny YMCA ve znaku? Mají přes něj modrý pruh? Nemají…

Tak například Červený kříž působí ve 120 zemích světa a má tři loga. YMCA působí také ve více než 120 zemích světa, ale má přes 50 různých log.

Určitá grafická nejednotnost je problémem jak YMCA v ČR, tak i YMCA v Evropě a na světě. I proto bylo téma jednotného designu ústředním bodem valné hromady Evropské YMCA. Diskuzi o jednotě v názvu a v logu byly věnovány diskusní skupiny; prezentace a snaha o nalezení cesty, kterou bychom se při formování jednoty napříč Evropou měli ubírat, byly náplní téměř poloviny společného času.

Přestože se prakticky všichni shodují, že je třeba mít společné logo, není tato cesta jednoduchá. Historický vývoj jednotlivých YMCA zakotvil logo i jméno a mnohdy je těžké je změnit. Paradoxem je také to, že světová aliance YMCA vůbec ve svém logu trojúhelník nemá.

Závěr lze shrnout do několika slov. YMCA napříč Evropou cítí potřebu jednotné prezentace. Logo je to, na čem se shodujeme. Jméno a slogan je věcí problematickou, ale v případě, že jednotné logo „nepřekryje“ logo současných YMCA, je možné jej začít používat. Je třeba motivovat světovou YMCA, aby se k této problematice postavila centrálně a dala jasné stanovisko. Pokud ne, bude si každá YMCA jednotit logo dle sebe a nedosáhneme společné jednoty.

Toto téma vidím jako inspirativní i pro Českou YMCA. Věřím, že se brzy podaří, po společné diskuzi, dojít ke shodě a najdeme jednotu napříč všemi kolektivními členy.

Miki Erdinger

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]