3/2009

Cíle tábora YMCA na Sázavě

Vydáno dne 07. 12. 2009 (2282 přečtení)
a) upevnění zdraví; nejen v táboře, ale i mimo něj, měli byste pečovat o své tělo otužováním a rozumným cvičením;

b) poznání přírody; sblížit se s přírodou, znát cesty božích zákonů a řídit se jimi jest účelno v každé době. Otevřená kniha přírody je největší učitelkou;

c) společenské přizpůsobení; svět není jen a pouze pro vás. I jiní mají právo na slunce. Hodnota člověka se dá měřit hlavně skutky, schopnostmi a službou, kterou lidstvu koná; spojit se s takovými a pomáhat tvořit a nikoliv jen bourat, je dnes zapotřebí. Učit se demokratickému chování a snažit se být tak samostatným, aby vám mohl být s důvěrou svěřen jakýkoliv úkol;

d) radost z úspěchu; z úspěchu takového který je positivní; z úspěchu nejen vlastního, ale i z úspěchu kamarádů, z úspěchu tábora, z úspěchu vaší vlasti a lidstva vůbec; e) výchova vůdců; snažit se být průkopníkem a nositelem správných myšlenek a být příkladem druhým;

f) lepší rozvinutí schopností a zručností; bohatost života se měří tím, co dovedeme. Vědět mnoho, dovést mnoho a zůstat při tom skromným je výrazem vysoké inteligence;

g) výchova charakteru; charakter, budovaný na zásadách křesťanských, kde víra se skutky se pojí – je zárukou lepšího života a poměru člověka k člověku a k Bohu.

Z Almanachu letního táboru YMCA Sázava 1933.____________________________

Táborová statistika nemusí být nudná...

YMCA v České republice pořádá každoročně několik desítek táborů pro tisíce dětí. YMCA stála už u zrodu táboření v naší republice a táborová základna Masarykova tábora YMCA na Sázavě u Soběšína byla za první republiky určitě jednou z nejvyhledávanějších. Byla založena v roce 1921 a po každé sezóně byla vydán tzv. Almanach, který zachycoval to nejdůležitější, co se na táboře událo. Obsahoval kromě popisu aktivit, výčtu oceněných a seznamu všech účastníků, také různé statistiky. Protože táborníci měli velký smysl pro humor, objevila se v jednom z almanachů, také tato statistika...
J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]