01/2010

YMCA slaví 20 let obnovení činnosti

Vydáno dne 07. 03. 2010 (2331 přečtení)
Rok 2010 je pro YMCA významným mezníkem naší práce. Máme důvod k oslavám! V roce 1990 se po mnohalété přestávce zaviněné komunistickým režimem opět podařilo obnovit činnost YMCA v Československu. Po rozpadu federace se Slovenskou republikou v roce 1992 pracuje dodnes jako YMCA v České republice. Není to ale jen tato novodobá historie YMCA, která ji dělá takovou jaká je, navazuje na mnohem delší tradici, ať už u nás, či ve světě. Co tedy slavíme konkrétně?

20 let
obnovení činnosti od pádu komunismu

 • YMCA v Československu obnovila svou činnost po pádu komunismu vroce 1990.
 • Komunistický režim existenci YMCA neumožňoval.
 • Během této doby se rozrostl počet členů YMCA v ČR na současných 4655 a počet kolektivních členů (poboček) na 26.
 • Ročně zasáhne naše práce kolem 60.000 uživatelů, klientů, lidí všech věkových skupin, převážně dětí a mládeže.
 • Současná YMCA v ČR nabízí nejrůznější kroužky, oddíly, tábory, kurzy, nízkoprahová centra, poradny...

91 let
začátku činnosti v Československu

 • YMCA začala působit na našem území vroce 1919, prostřednictvím vojenských domovů YMCA. Zasadil se o to především T. G. Masaryk, který tímto úkolem pověřil svou dceru Alici.
 • YMCA přinesla do ČR několik sportů - volejbal, basketbal, lukostřelbu, softbal, ale také zavedla nácvik naučených signálů ve hře.
 • Sportovci YMCA byli během první republiky oporou reprezentačních týmů ve výše zmíněných sportech.
 • V roce 1954 byla nucena svou činnost ukončit.
 • V roce 1968 se znovuobnovení činnosti YMCA nepodařilo uskutečnit.
 • YMCA patřila vobdobí první republiky mezi nejvýznamnější organizace v zemi a jejími členy byla řada zajímavých osobností, např. Emanuel Rádl, J. L. Hromádka, Václav Havel st.

166 let
existence organizace ve světě

 • V roce 1844 založil George Williams YMCA v Anglii.
 • Během této doby se YMCA rozšířila do 124 zemí a má 45 milionů členů a je tak největší mládežnickou organizací na světě.
 • YMCA přispěla světovému sportu vynálezem basketbalu a volejbalu a zasloužila se o celosvětové rozšíření i mnoha dalších sportů.
 • YMCA je zakladatelem organizovaného táboření, z ymkařských kořenů vychází i celosvětový skauting.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]