01/2010

Setkání YMCA 2010

Vydáno dne 07. 03. 2010 (2059 přečtení)
14. -16. 5. 2010 Masarykův tábor Soběšín

Jistě máte mnozí ještě v mysli vzpomínky na loňské Setkání YMCA, na kterém se sešlo téměř 150 ymkařů z celé republiky. Společné programy, aktivity pro děti, sporty, dílny, sdílení a společný čas naplnil celý víkend a dle závěrečných reakcí odjížděli všichni naplněni dobrými dojmy a především v očekávání příštího Setkání YMCA.

A očekávání se pomalu stává skutečností. I v letošním roce se uskuteční v Masarykově táboře na Soběšíně Setkání YMCA, které je pro všechny ymkaře, jejich rodiny, příznivce YMCA, dobrovolníky, vedoucí, účastníky a pro mnohé další, které YMCA oslovuje a chtějí se s ostatními setkat.

V polovině května se můžete opět těšit na pestrý program pro všechny generace, rozhovory, kreativní dílny, sporty, lodě, relaxaci, vzájemné sdílení, hry, zábavu a blízkost s těmi, kteří se podílejí na činnosti YMCA. Specialitou letošního roku bude také část programu zaměřená na oslavy 20 let znovuobnovení činnosti YMCA v České republice. Předpokládáme také účast přátel ze slovenské YMCA.

A nyní několik důležitých informací I letos je akce dotovaná, abychom umožnili co největšímu počtu lidí přijet. Tedy účastnický poplatek za celý víkend (ubytování, plná penze do nedělního oběda, program) je 400 Kč pro členy YMCA od 13 let, 200 Kč pro děti od 3 do 12 let, 500 Kč pro nečleny YMCA. Děti do dovršení věku tří let zdarma. V letošním roce také nabízíme možnost sponzorského poplatku, který je v plné výši nákladů na osobu a to 820 Kč/osobu. Stejně jako loni Vám bude i letos proplacena jedna cesta ve výši hromadné dopravy, nebo v případě 3 a více lidí v autě náklady na pohonné hmoty.

Přihlášky společně s platbou (za přihlášeného je považován ten, kdo má i zaplaceno) přijímáme do naplnění kapacity (140 účastníků), nebo do 27. 4. 2010. V případě odhlášení do 9. 5. 2010 vám bude vrácen celý poplatek. Po tomto datu bude použit pro úhradu nákladů na objednané stravování. Přihlášku zasílejte elektronicky na sekretariat@ymca.cz, nebo poštou na YMCA v ČR, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, najdete ji ke stažení na www.ymca.cz. Platbu proveďte na účet YMCA v ČR 44530011/0100, var. symbol 52010, a do zprávy uveďte za koho poplatek platíte.

Více informací nalezte na www.ymca.cz, kde jsou i fotografie z minulého roku a brzy i plánovaný letošní program. O táboře Soběšín naleznete více informací na webu taborsobesin.ymca.cz. Veškeré dotazy Vám zodpovíme na emailu sekretariat@ymca.cz nebo na telefonu 224 872 004.

Na Vás všechny se těší za YMCA v ČR – ústředí

Miki Erdinger, foto: YMCA Jindřichův Hradec

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]