01/2010

YMCA a zemětřesení na Haiti

Vydáno dne 07. 03. 2010 (1885 přečtení)
Ničivé zemětřesení na Haiti z 12. ledna si vyžádalo více než 200 000 obětí a více než 300 000 zraněných a ještě vetší počet lidí se kvůli němu ocitl na ulicích. Také Světová aliance YMCA se rozhodla zorganizovat pro Haiti pomoc. Následující příspěvek mapuje konkrétní kroky, které Světová aliance YMCA uskutečnila v jednotlivých dnech po katastrofě.

13.1.2010
Světová aliance YMCA s politováním přijala zprávu o tom, že haitské hlavní město Port-au-Prince bylo zasaženo zemětřesením. Stovky lidí jsou považovány za mrtvé, hlavní město je zahaleno temnotou, lidé zůstávají na ulicích.

Generální sekretář Světové aliance Dr. Bart Shaha ve svém dopise Gwénaëlu Apollonovi, generálnímu sekretáři YMCA Haiti napsal: „Je tragické, že toto zemětřesení zasáhlo zrovna zemi, která v minulosti zažila již tolik katastrof a ve které je většina obyvatelstva natolik chudá, že si sama nedokáže poradit s následky takovéto tragédie. Doufáme, že zaměstnanci a dobrovolníci YMCA nebyli touto událostí vážně zasaženi. Ymkařská hnutí po celé Zemi na Haiti pamatují ve vzpomínkách a modlitbách“.

Světová Aliance monitoruje situaci, aby zjistila, jakým způsobem může podpořit aktivity YMCA Haiti v reakci na katastrofu. Generální sekretář YMCA Haiti oznámil, že zemětřesení přežil jako on a jeho rodina tak i ostatní zaměstnanci YMCA.
15.1.2010
Patnáctého ledna Světová aliance YMCA ve spolupráci s Latinsko-americkou a karibskou aliancí YMCA (LACA) apeluje na celosvětové ymkařské hnutí, aby podpořilo oběti zemětřesení na Haiti.

Globální ymkařské hnutí by se snaží společnými silami postavit akutním potřebám dětí, rodin a zdevastovaných komunit v Port au Prince a na přilehlých územích. Postiženým chce zajistit okamžitou finanční podporu. YMCA se ve spolupráci s Červeným křížem a dalšími humanitárními organizacemi stará jídlo, vodu, léky, pokrývky a další nezbytnosti.

Ymařský tým dobrovolníků ze sousední Dominikánské republiky a dalších zemí plánuje co nejdříve přijet do Haiti vyhodnotit situaci a přivézt potřebné zásoby a podporu. Vyhledají také představitele YMCA Haiti, se kterými se kvůli zničeným telekomunikacím špatně navazuje kontakt.

Vedle této okamžité pomoci, chce YMCA také vyhodnotit dlouhodobé potřeby zasažených komunit a zajistit bezpečnost a stabilitu dětí, mládeže a rodin na Haiti. Koordinaci operací má na starosti LACA - regionální kancelář Ymky pro karibskou oblast, se základnou v Dominikánské republice ve spolupráci se Světovou aliancí YMCA.
22.1.2010
Humanitární situace na Haiti zůstává kritická i deset dnů po ničivém zemětřesení. Celá země, včetně vlády a veřejných služeb, je vážně ochromena. Mezinárodní společenství se snaží pomoci nejnutnější potřeby těch, co přežili. tak rychle a efektivně, jak je to jen možné. Situaci komplikují vážné logistické problémy a také otázka zabezpečení humanitárních pracovníků.

Zlepšila se komunikace s vedením YMCA Haiti. Generální sekretář hlásí, že zaměstnanci a dobrovolníci jsou až na dvě hledané osoby v pořádku. Skoro všichni, ale přišli o některé ze svých příbuzných či blízkých přátel. Centrum YMCA pro mládež v Port-au-Prince bylo kompletně zničeno. Další dvě centra naštěstí zemětřesení přestála. Ymka se snaží pomáhat komunitám, rodinám a dětem. Plánuje se, že jedno centrum Ymky na Haiti by se dalo využít pro dočasné ubytování rodin, které ztratily své domovy.

Připravuje se také speciální konvoj pomoci, který bude vyslán na Haiti z Dominikánské republiky. Na Haiti poputuje jídlo, vybavení, lékařská pomoc, dobrovolníci i specialisté. Vše v úzké spolupráci s OSN.

28.10.2010
Generální sekretář YMCA Dominikánská republika 23. ledna přicestoval na Haiti se skupinou 12 dobrovolníků, specialistů a velkým kamionem naplněným jídlem, léky a vybavením, doprovázeni vojáky mírových sborů OSN.

Gwenael Apollon, generální sekretář YMCA Haiti řekl, že díky této ochotné pomoci na čas zapomněli na všechny strasti, které jim zemětřesení přineslo. Světová aliance YMCA ve spolupráci s LACA a lokálními Ymkami nyní připravuje strategii dlouhodobé rekonstrukce.

František Kroužil, foto: archiv autora

[.. Celý článek | Autor: FraKro .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]