01/2010

Anthony Bowen...

Vydáno dne 07. 03. 2010 (2272 přečtení)
ANTHONY BOWEN A ROZVOJ „ČERNOŠSKÉHO PROUDU“ V AMERICKÉ YMCA VE 2. POL. 19. STOLETÍ

Věděli jste, že osm let před začátkem americké občanské války, deset let před zrušením otroctví a jen devět let po tom co George Williams založil v Londýně první Ymku v Americe existovala Ymka pro černošské obyvatelstvo? Když jsem se o tom nedávno dověděl a seznámil se s příběhem bývalého otroka Anthonyho Bowena, byl jsem velmi překvapen a nemohl jsem tomu zprvu uvěřit. Povedlo se mi nakonec nashromáždit dostatek spolehlivých zdrojů a nemohu jinak než se s Vámi o tento příběh podělit.

1. Anthony Bowen.

Roku 1844 založil mladý obchodní příručí George Williams v Londýně organizaci YMCA. Sedm let poté Thomas Sullivan, lodní kapitán na penzi, převedl Williamsův nápad za oceán a v Bostonu založil první Ymku v Novém světě. Na novém kontinentu se Ymka začala rychle rozrůstat: již o rok později vyrostlo na východním pobřeží několik místních sdružení. Do roku 1860 na území Sojených států působilo již více než 200 sdružení, která dohromady vykazovala více než 25 000 členů. Patřila mezi ně také specifická Ymka, která roku 1853 vznikla v americkém hlavním městě Washingtonu. Založil ji totiž bývalý otrok Anthony Bowen.

Anthony Bowen se narodil jako otrok roku 1805 ve státě Maryland. Od roku 1826 jako otrok přesídlil do amerického hlavního města, kde roku 1830 získal svobodu a stal se prvním černochem zaměstnaným na patentovém úřadě Spojených států amerických. Patřil mezi hnutí abolicionistů snažících se prosadit zrušení otroctví. Bowen se staral o uprchlé otroky a nacházel jim přístřeší ve svém domě. O Ymce se poprvé dozvěděl od svého bílého spolupracovníka William Chauncy Langdon, člena vedení rok staré Ymky ve Washingtonu. Bowen se pro myšlenku YMCA okamžitě nadchnul. Jelikož černoši se v té době nemohli stát členy bělošských organizací, Bowen se rozhodl, že vytvoří „černošskou Ymku.“ V roce 1853 založil „Ymku pro černochy“ („YMCA for Colored Men and Boys“) a vznikla tak první necírkevní organizace pro černochy ve Spojených státech. Lincolnova univerzita v Oxfordu ve státě Pensylvánie byla založena až o rok později.

Bowen nezůstal jen u založení Ymky ve Washingtonu D.C. a snažil se myšlenku šířit i mezi černochy v jiných částech Ameriky. Začátky „černošského proudu“ v rámci YMCA nicméně nebyly jednouché. Rychlý rozvoj nebyl možný zejména kvůli špatným sociálním a finančním životním podmínkám amerických černochů. Přesto hnutí do roku 1860 dokázalo vytvořit své opěrné body a začalo působit ve městě New York, ve Filadelfii, v Charlestonu v Jižní Karolíně a také v Harrisburgu v Pensylvánii. Rok 1867 pak znamenal pro hnutí další vzpruhu, když se E.V. Cato z New Yorku stal prvním černým delegátem na výročním ymkařském zasedání.

Roku 1888 vznikla Ymka ve vermontském Norfolku a William A. Hunton se stal prvním placeným a na plný úvazek pracujícím ředitelem „černošské Ymky.“ V Norfolku Hunton založil knihovnu a organizoval debatní kroužky, vzdělávací kurzy, tělovýchovné kroužky a skupinu biblického studia. Od roku 1890 pak v rámci americké národní Ymky působilo „oddělení pro černé muže“ („Colored Men‘s Department.“), jehož byl Hunton prvním sekretářem. Tato doba znamenala pro „černošský proud“ prudký rozvoj. Zatímco v roce 1896 fungovalo 60 těchto Ymek, v roce 1924 to bylo již 160 Ymek s 28 tisíci členy.

Když se vrátíme k samotnému Bowenovi. Mezi americkým černým obyvatelstvem té doby byl velmi neobvyklým zjevem. Kromě své práce úředníka na patentovém úřadě, aktivitě v abolicionistickém hnutí a v YMCA se podílel také na založení církve (St. Paul AME Church) a v jeho domě působila „nedělní škola“. Během občanské války byl jedním z těch, kteří přesvědčovali prezidenta Lincolna, aby povolil účast černošských vojáků. Bowen žil ve Washingtonu D.C. až do své smrti v roce 1872.

__________________
2. Bible study class in Alcorn Miss, kolem r. 1918.

3. Wiliam A. Hunton.

4. First YMCA building for African American men and boys, 132 West 53rd Street, New York, 1901.

5. National Colored Work Conference held in Cincinnati, Ohio on 4 December 1921.

František Kroužil

[.. Celý článek | Autor: FraKro .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]