02/2010

Být či nebýt… členem YMCA

Vydáno dne 03. 05. 2010 (2973 přečtení)
Sdružovat se, to ano. Ale formálně? To už asi ne. A ještě se přihlašovat? Tak to už vůbec ne. To přece omezuje moji svobodu, jsem moc mladý, abych se někde upisoval. Nikdo si na mě nebude dělat právo, jsem svobodný občan a tak se nebudu nikde uvazovat, zavazovat, přivazovat, někomu něco platit a vůbec… nazdar.

I tak může znít odpověď na nabídku členství v Ymce. Přestože se aktivit YMCA účastní každý rok téměř 60.000 lidí, členská základna každoročně osciluje mezi 4.500 – 5.000 členy. Mnozí z těch, kteří se účastní pravidelně aktivit YMCA se nestávají jejími členy a tak členskou základnu tvoří „skalní“ členové, kteří s postupujícími roky nespadají do kategorie „do 26 let“, která je pro Ymku, jako organizaci dětí a mládeže, zásadní. (Např. přidělování dotací, hlasovací práva ve střešních organizacích apod.)

Proč se lidé nestávají členy YMCA? Neumíme jim to nabídnout? Neumíme vysvětlit smysl členství? Nejsme lukrativní? Nebo jen prostě nechtějí?

Ve starém almanachu z prvorepublikového tábora YMCA Soběšín jsem našel reklamní slogan: „Každý sázavan je Ymkař“. Ano, každý, kdo jezdil pravidelně na tábory na Soběšín, se po čase stal členem YMCA. Členství bylo nabízeno vedoucími, a mladí lidé se tak stávali součástí organizace, která pro ně připravovala program, ve které se cítili dobře a kterou tímto podpořili.

Proč tedy být členem YMCA? Běžným členem YMCA se může stát opravdu každý. Členstvím v organizaci prohlašuji, že mi je organizace blízká, že souhlasím a podporuji její hodnoty a poslání, a také to, co pro mě dělá. Člověk se přihlásí k poslání, kterým je všestranný rozvoj člověka po stránce duchovní, duševní i fyzické.

Přihlásí se k organizaci, která je křesťanská, a přitom není spojena s žádnou církví a přijetí víry není ani podmínkou, ani hlavním cílem jejích aktivit. Členství můžeme také vnímat jako určité díky za to, že mohu její aktivity využívat, podílet se na její činnosti, získávat zkušenosti, poznávat nové lidi a programy a tak spolu budovat organizaci, která vznikla před 166 lety. Člověk se stává nositelem pozitivních hodnot a idejí.

Výstižné vysvětlení pojmu členství jsem paradoxně našel v článku Svědků Jehovových, kteří svým členům zdůvodňují, proč jim zakazují členství v YMCA - právě proto, co členství znamená. Cituji: „Členství není pouze vstupním pasem, jako když osoba kupuje vstupenku do divadla. Členství znamená, že se někdo stal nedílnou částí této organizace založené s určitými náboženskými cíli, včetně podporování mezicírkevního hnutí“ (http://straznavez.xf.cz/index2.htm).

Ano, stát se členem YMCA znamená vstoupit do rodiny více než 44.000.000 členů po celém světě a tím přispět k šíření jejího jména, poslání a spolutvořit její obraz.

Proto, vrátím-li se k almanachu Soběšína, napadají mě tato hesla:
„Každý tensingář je ymkařem“
„Každý vedoucí tábora je ymkařem“
„Každý skaut je ymkařem“
„Každý kroužkař je ymkař“
„Každý vedoucí klubu je ymkař“
„Každé dítě ymkařů je ymkař“

Takto bychom mohli vyjmenovat širokou paletu účastníků aktivit, neboť YMCA nabízí mnoho možností jak zažít její programy a možnosti, jak být ymkařem. A pak je třeba ještě dodat, že „každý ymkař je členem YMCA“. :-)

Přemýšlejte, proč právě Vy ještě nejste členem YMCA, nebo proč jste ještě svým dětem a mládeži v oddílu, kroužku, skupině či jiné aktivitě nenabídli členství v YMCA, protože mnohdy se stačí jen zeptat, nabídnout, přijít za někým osobně a zjistíme, že to bylo právě to, co dotyčný potřeboval.

Neváhejte tedy projevit zájem, ptát se vedoucích po členství, anebo naopak členství nabízet ve svých aktivitách, neboť YMCA má pro Vás náruč otevřenou. A to nejen pro ty do 26 let. :-)

Miki Erdinger, generální sekretář YMCA v ČR

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]