02/2010

YMCA Jindřichův Hradec

Vydáno dne 03. 05. 2010 (2335 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

Historie YMCA v Jindřichově Hradci sahá do roku 2001, kdy byla založena. Od tohoto roku se její činnost dynamicky rozvíjí a pokrývá díky spolupráci s městem Jindřichův Hradec široké spektrum aktivit nejen pro mladé, ale i pro ostatní příznivce každého věku od našich nejmenších až po nejstarší věkové kategorie.

V dnešní době předsedá v Jindřichově Hradci p. Jan Blažek. Z posledních oficiálních záznamů má 213 členů, 120 dobrovolných pracovníků a v posledním roce uskutečnila na 47 akcí a provozovala 6 celoročních pracujících skupin.

Mezi hlavní aktivity patří pěvecký sbor Jakoubek, volejbal, cykloakce, vodácké putováním, futsal, kalanetika (klidné cvičení pro muže i ženy, v Jindřichově Hradci prozatím pouze ženy), mateřské centrum Klíček a mnoho dalších, včetně letních táborů a víkendových akcí.

Letní tábory v momentální době tvoří stěžejní část činnosti a od loňského roku jich YMCA – Jindřichův Hradec pořádá šest: MiniVlčice pro předškolní děti s rodiči. Naposledy byl tento tábor uskutečněn v duchu pravěku, kdy děti pomáhaly pravěkému člověku, ztracenému do současnosti se navrátit zpět. Druhým táborem jsou Vlčice I, které se v loňském roce dobývaly Zaslíbenou zemí a navazuje tak na tradici témat z Bible. Souběžným v tématu je i tábor Vlčice II, který se loni věnoval Stvoření světa a nabídlo hlavně velkému množství nováčků možnost si vyzkoušet rozmanité sporty v přírodě i přiučit se spoustě nových dovedností. Podobným táborem je i Rosomák, který nijak nezaostává a v minulém roce zpracoval příběh Josefa. Mládež si vyzkoušela, jaké to v tehdejší době bylo a vyžitím v přírodě se zde rozhodně nešetřilo. Do patnáctého století se měly možnost přemístit děti na táboře Valkounov. Účastníci si zažili období husitským válek a poznali, co to znamená „Táhnout za jeden provaz“. Tábory uzavřel v posledním srpnovém týdnu tábor Mora Vlčice, tentokrát v duchu indiánských kmenů. Průběh i aktivity celého tábora byly protkány všemi možnými indiánskými dovednostmi a všichni si jistě odvezli spoustu nového a užitečného do života.

Během roku pořádá kolektivní člen i hromadné víkendové akce. Mezi ně patří např. Chaloupku na Kolečkách konané v Chaloupkách u Křemešníku a kam se účastníci dostávají povětšinou na kolech. Po zdařilé jízdní výpravě je největší atrakcí celého víkendu stezka odvahy, kterou vždy doprovází „hýkalovo“ skřehotání“, který v těchto místech prý skutečně pobýval.

Mezi nové a doufejme i stálé akce přibil již druhý ročník plesu YMCA, který v sále jindřichohradecké Střelnice praská nabitým programem různých tanečních vystoupení i možnostmi získat parket účastníky. Každoročně zde zazpívá i pěvecký sbor Jakoubek. Ples si užívají všechny věkové kategorie a nechybí zde ani sálový fotbálek.

Za redakci časopisu Protein přeji YMCA – Jindřichův Hradec hodně úspěchu a děkuji Hance Krejčové za informace. Více informací na: http://www.jh.ymca.cz.

Filip Rajnoch, foto: YMCA Jindřichův Hradec

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]