03/2010

Spolu u jednoho stolu

Vydáno dne 13. 07. 2010 (2227 přečtení)
Chtěla bych Vám představit projekt YMCA Neveklov, který se mi zdá natolik zajímavý, že bych ráda jeho základní myšlenku rozšířila dál.

Neveklov je trochu větší vesnice (oficiálně město či městys), která má sice své výhody, ale i nevýhody. A mezi ně patří třeba to, že je příliš velký na to aby se zde lidi sami od sebe scházeli a plánovali společenské či kulturní akce. A současně je příliš malý na to, aby zde existovala nějaká instituce, která by podobné akce organizovala. Výsledek je ten, že vznikají různé skupiny, které se snaží realizovat svou činnost. Což je moc dobře, ale vůbec by nebylo špatné, kdyby se jim povedlo spojit síly a případně zapojit i další jednotlivce, a na plánování a přípravě činností spolupracovat.

A to je právě cílem našeho projektu, ve kterém chceme definovat společné zájmy města Neveklov a jeho obyvatel v této oblasti, představit účastníkům nové příležitosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže a hlavně vytvořit prostor pro komunikaci a spolupráci a rovněž podpořit vznik pracovní skupiny, která by se scházela pravidelně. Výstupem setkání pracovní skupiny bude strategický plán pro využití volného času dětí a mládeže. Zvláštností neveklovské komunity bylo vystěhování obyvatel tohoto prostoru a zřízení cvičiště SS za druhé světové války. Bylo nám potvrzeno, že krátce po válce byl tento region označován jako „vnitřní Sudety“.

Dnes většina neveklovských obyvatel dojíždí za prací a za vzděláním. Na druhou stranu se v Neveklově nachází střední škola - Obchodní akademie s internátem, kam se sjíždějí studenti z dalekého okolí.

Vzhledem k tomu, že většina spolků a sdružení organizuje své aktivity o víkendu, nabídka volnočasových aktivit pro tyto mladé lidi je v Neveklově v podstatě nulová. Většina mladých lidí z Neveklova či studenti z internátu místní střední školy tak tráví večery posedáváním, popíjením a kouřením u benzínové pumpy.

Domníváme se, že většina neveklovské komunity se propadá do stále hlubší pasivity. Již zhruba před dvěma roky se přestala scházet Kulturní komise (zřízená zastupitelstvem města). Během podzimu 2009 přestal vycházet Zpravodaj Neveklova, do té doby (kromě vývěsek) jediný informační kanál o dění v obci. V říjnu 2009 byla otevřena na náměstí nonstop herna. V listopadu 2009 neznámý pachatel zapálil zaparkovaný autobus na autobusové zastávce. Naopak za pozitivní považujeme vznik občanského sdružení Nevenia v r.2008, které tvoří mladí lidé a kteří by rádi změnili vzhled některých míst (třešňová alej, studánky, zámecký park) a mají chuť spolupracovat.

A tak nejprve vytvoříme seznam potenciálních účastníků, který po konzultaci s vedením města doplníme. Poté je oslovíme pomocí pozvánek, telefonátů, osobních setkání. 22. 5. 2010 proběhne první setkání pod vedením facilitátora. Setkání bude postaveno na principech komunitního plánování a během něj by měla vzniknout pracovní skupina, kterí se bude scházet dále. Z důvodů udržení motivace členů pracovní skupiny jim nabídneme možnost zorganizování společné akce pro mladé a děti v Neveklově v rámci prvních Městských slavností a další v době před Vánocemi.

Výstupem pravidelných setkání bude tištěný strategický plán pro využití volného času dětí a mládeže v Neveklově, který obdrží všichni zúčastění a dále bude k dispozici na Městském úřadě a Informačním centru.

Tak nám prosím drže palce, ať to vyjde a dostaneme se dál. Doufám, že už jenom setkání a seznámení lidí, kteří se aktivně podílí na společenském životě v obci, bude pro všechny prospěšné.

Markéta Doušová, YMCA Neveklov

Závěrečnou zprávu tohoto projektu najdete na: www.neveklov.ymca.cz.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]