03/2010

YMCA Braník

Vydáno dne 13. 07. 2010 (2944 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

V tomto čísle bychom vám rádi představili jednoho z mladších členů YMCA v ČR. Je jím YMCA Braník, sídlící na území hlavního města Prahy.


YMCA Braník byla založena 12. června 2001, ale její historie sahá dále do minulosti. Tento kolektivní člen vznikl totiž transformací z MS YMCA Braník, které se již dříve věnovalo sportovním aktivitám, a to především vodáckým. Název YMCA Braník pak vzešel z domácího sídla, kterým je kostel ČCE Praha 4 – Bráník.

U zrodu kolektivního člena stálo devět členů, z nichž nesmíme opomenout hlavně manželé Bedrníkovi, kteří v prvních 7-8 letech působili jako předseda a hospodář. V současné době sdružení předsedá Jan Zvánovec a našli byste zde 21 činných členů a 16 běžných členů. Aktivity poskytované Bráníkem však oslovují daleko větší počet obyvatel a tak v loňském roce se nasbírala takřka stovka zájemců, kteří se rádi vrátili i na další akce.

Mezi aktivitami YMCA Braník lze nalézt vodácké rychlokurzy, pěší i cyklistické letní putování, zimní lyžování a další. Hlavním těžištěm práce YMCA Braník jsou již řadu let vodácké akce (jádro aktivit MS YMCA Braník tvořili již od začátku devadesátých let). Tradiční jarní víkendové tréninkovky a letní vícedenní vody doplňují jarní Velikonoční voda určená pro otužilejší vodáky a podzimní sjezd Vavřineckého potoka určený pro zkušenější vodáky. V rámci (úspěšného) pokusu o skloubení vodáckých aktivit s rodičovskými povinnostmi založil Tomáš Bedrník víkendovou Vodičku pro rodiče s malými dětmi, od loňského roku přibyla i prázdninová vícedenní Velká vodička. Krom vodáckých aktivit se Bráník snažívěnovat i aktivitám cyklistickým – krom tradičních víkendových tréninkovek se v roce 2008 podívali k Baltu, letos se chystají k Balatonu a již proběhl jeden denní a jeden noční orientační závod na kolech.

Cizí jim není ani pěší turistika – loni putovali po poloninách Zakarpatské Ukrajiny, letos se plánují podívat do Černé Hory. V minulosti uspořádali i akce smíšené (vodácká část tábora doplněná o cyklistickou nebo pěší část) a silvestrovské pobyty na horách. Fotografie z akcí let minulých i aktuální nabídku naleznete na jejich stránkách http://branik.ymca.cz.

Speciální aktivitou vybočující z rámce sportovně laděných akcí YMCA Braník je, již také tradiční, akce Vůz. Každé léto skupina mládežníků naloží svých pět švestek na speciálně upravený vůz na lidský pohon a vyrazí kočovat po jihočeských obcích s nacvičeným divadelním představením. To je následně možné shlédnout i v Praze na pravidelném Ohlédnutí za (nejen) letními akcemi YMCA Braník a ČCE Braník.

Děkujeme p. Ing. Petru Holasovi za poskytnutý emailový rozhovor a přejeme Ymce Braník i nadále dobrou vodu a dobré pěší i cyklistické cesty.

Filip Rajnoch, foto: YMCA Braník

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]