03/2010

Zdolbunivská YMCA na Ukrajině má „Hliněné srdce“

Vydáno dne 13. 07. 2010 (3681 přečtení)
Jak mnozí určitě víte, YMCA v ČR se již několik let snaží podporovat YMCA na Ukrajině. V loňském roce se tři mladí lidé z ukrajinské Ymky zúčastnili Setkání na Soběšíně a podpořili jsme také provoz Ymky v Lutsku a ve Zdolbunivu. Poslední jmenovaná YMCA od loňska provozuje keramickou dílnu s názvem Hliněné srdce. Protože česká YMCA s otevřením dílny finančně pomohla, dostali jsme spolu s poděkováním také informační dopis o tom, jak kroužek keramiky ve Zdolbunivu funguje. Máme radost, že se práce s dětmi díky Ymce daří a přináší ovoce.

Cílem otevření keramické dílny ve Zdolbunivu bylo jednak zlepšení výtvarných dovedností dětí, které se programu budou účastnit, ale také jejich duchovní vedení a sociální zapojení. Přes počáteční nezájem ze strany dětí jsme nakonec byli překvapení, jaké nadšení a výsledky kroužek přinesl. Kromě zmíněných dovedností a socializace se také podařilo zvýšit mezi dětmi a mládeží zájem aktivně trávit volný čas a také jsme trochu oživili ukrajinské tradice a umělecké zvyky mezi obyvateli našeho města.

Ale popořádku. Na počátku jsme kromě budovy neměli nic – museli jsme připravit a zařídit prostory, vymalovat místnosti, koupit nábytek, osvětlení a dekorace a také pracovní materiál a nástoje (například hlínu, modelínu, nože, štětce, barvy atd.) Vedoucí projektu, Kateryna Kalenyuk se zúčastnila několika tréninků a konzultací s profesionálním hrnčířem v sousedním městě Rivne.

Kroužek keramiky „Clay Heart“ („Hliněné srdce“) probíhal během školního roku každé úterý a čtvrtek odpoledne a v jedné ze zdolbunivských škol probíhal také modelářský kroužek. Největším problémem, kterému jsme zpočátku čelili, byl nezájem dětí ve věku 7 – 13 let o jakékoli aktivní a kreativní umělecké aktivity. Teprve postupem času a díky velkému úsilí se nám podařilo získat skupinu dětí, které navštěvovaly keramický kroužek pravidelně. Tato skupinka se poté ukázala jako skvělý tým.

Většinu účastníků kroužku tvořily děti ze školy č. 5 ve Zdolbunivu, která je umístěna v problémové okrajové čtvrti. Děti zpočátku přicházely na hodiny keramiky vystrašené, nekomunikovaly a zlobily. Den ode dne se ale situace zlepšovala.

Během úvodních hodin, kdy jsme si zaznamenávali údaje o dětech, se ukázalo, že většina pochází z velmi složitých rodinných poměrů. Mnoho rodičů je nezaměstnaných, děti dostávají špatné jídlo, některé jsou dokonce sirotci. Takových problémů se vyskytlo mnoho, všechny navzájem tolik podobné, ale ke každému bylo potřeba přistupovat individuálně. Podařilo se nám získat státní grant, díky kterému jsme mohli dětem částečně zařizovat i stravu.

Během poměrně krátkého času se nám povedlo začít nejen s hodinami keramiky, ale také organizovat ostatní volný čas účastníků kroužku. Navštívili jsme s dětmi nejrůznější festivaly organizované Ymkou Zdolbuniv, připravili si divadelní vystoupení s nacvičenými pohádkami v mateřském centru Sunny Bunny pro předškolní děti. Několikrát jsme zorganizovali výstavu keramických výrobků, kde návštěvníci výstavy měli možnost hlasovat pro nejlepší výrobek.

Na konci školního roku si děti některé své výrobky odnesly domů a byly nepopsatelně nadšené, vyprávěly o kroužku všem příbuzným a kamarádům. Evidentním výsledkem práce s dětmi bylo nejen zdokonalení jejich výtvarných dovedností, ale především zlepšení vztahů mezi dětmi a jejich otevřenější postoj k okolí. Po prázdninách plánujeme v programu pokračovat a v budoucnosti bychom chtěli rozšířit okruh účastníků, kteří se chtějí keramické práci naučit a rozvíjet se. Rádi bychom zapojili nejen děti a mládež, ale i dospělé.

Podmínky, které YMCA Zdolbuniv vytvořila, umožnily pracovat s dětmi tak, že jim práce s keramikou přinášela radost a stala se jejich oblíbenou činností. Vedoucí kroužku jsou dobrovolníci a snaží se vytvářet a udržovat přátelskou a otevřenou atmosféru plnou porozumění. Práce s dětmi je pro ně obohacením a s potěšením sledují rostoucí kreativní potenciál všech účastníků.

Snažíme se ze všech sil, aby se každé dítě v YMCA Zdolbuniv cítilo užitečné, potřebné, jako důležitá část naší malé „rodiny“. Doufáme, že naše práce byla a bude i dál přínosem pro všechny „naše“ děti, které potřebují pozornost a podporu.

Kateryna Kalenyuk, YMCA Ukrajina a Marie Čašková

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]