04/2010

Uvaděč

Vydáno dne 23. 09. 2010 (2048 přečtení)
Milí čtenáři!

Končí léto a tak vám Protein přináší malé ohlédnutí za tím, co jste mohli v YMCA prožít. Tedy ti, kdo se akcí zúčastnili, mohou zavzpomínat na ty intenzivní chvíle prožité spolu s přáteli starými i novými v netradičních prostředích nebo se můžete nechat články inspirovat pro léto příští.


V čísle najdete dva příspěvky zahraničních autorů, jde o vzpomínkové gratulace dvou významných ymkařů, kteří se podíleli na obnovení práce YMCA v Československu po pádu komunismu na počátku 90. let minulého století.

Příspěvky k tématu čísla jsou jak domácí - TSCZ a Valkounov, tak ze zahraničních aktivit ymkařů - Vzhůru za hranice o studiu na Logumkloster Hoejskole v Dánsku, Spojené YMCA národy o ymkařském setkání v německém Michelstadtu. Celé téma uvozuje sumarizační článek Léto v YMCA.

Korfbalisté YMCA Znojmo prožili opět úspěšný rok a o svou radost se s vámi dělí ve dvou článcích, z nich jeden popisuje i oslavy 20. výročí znovuobnovení činnosti YMCA u nás. Sportovně laděné téma přináší i pokračování informací o indiace - super hře, kterou se snad podaří více zpropagovat. Tentokrát se můžete seznámit s kompletními pravidly této rychlé a zábavné hry.
Letní radovánky končí, ale ymkař má důvod k radosti stále...

Zcela z jiného soudku jsou dva příspevky Andrey Gröschlové. Publikuje dílčí výstupy práce na Výchovně-vzdělávacím systému YMCA a minimálních kompetenčních profilech pracovníků s dětmi a mládeží. Všem vedoucím v YMCA články doporučuji, neboť se budou každého týkat, není tedy na škodu, když do nich začnete postupně pronikat.

Z kolektivních členů YMCA dnes představujeme aktívní Ústí nad Labem, no a pak tradiční fejetonek Renaty Francové a to je pro tentokrát vše.

J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]