04/2010

YMCA v Ústí nad Labem

Vydáno dne 23. 09. 2010 (1853 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

YMCA v Ústí nad Labem zahájila svou činnost 27. září 1998 organizováním zájmových klubů a kroužků na základních školách v okrese Ústí nad Labem, pořádáním letních táborů v přírodě a sportovních akcí.


Od roku 1998 YMCA realizuje v regionu Ústí nad Labem vzdělávací, zájmové a výchovné projekty na dobrovolnické bázi s obecně prospěšným dopadem na rozvoj místního regionu. V oblasti prevence a péče o děti a mládež realizuje různorodé programy na území města. YMCA je zapojena do činnosti koordinační skupiny za oblast dětí a mládeže a do pracovní skupiny nevládních neziskových organizací dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

Mezi hlavní aktivity YMCA v Ústí nad Labem patří nízkoprahový klub Orion, mateřská centra, centrum pomoci, kluby, besedy a přednášky, rekvalifikační kurzy a mnoho dalšího. V roce 2007 přibyla řada nových aktivit a programů v podobě založení pobočky v Krásném Březně - tzv. Multikulturní prostor, jehož součástí je lezecké centrum, internetová kavárna s barem pro besedy, semináře, večírky a setkávání mladých i Hudební studio Pavouk - nejmodernější nahrávací studio v severních Čechách.

Početné aktivity jsou v Ústí krásně členěny na tři hlavní skupiny. Pro nejmenší, pro mladé a taktně napsáno pro starší. Jak jsem již zmínil, mezi využitím času našich nejmenších najdeme v Ústí hlavně mateřská centra, dětské koutky, cvičení s dětmi, plavací aktivity, ale např. i trochu hudby v podobě pěveckého sboru Broučci. Naši dorostenci mají aktivit o něco více. Velkým lákadlem je jistě místní profesionální lezecká stěna, která je hojně využívaná širokou veřejností. Můžete se zde dostat do ptačí perespektivy až ve výšce 9 metrů. Lezecké centrum pořádá četné soutěže, kurzy pro nejmenší a jiné akce. V areálu centra pak mají mladí možnost využít internetové kavárny, stolního fotbalu, šipek a dalších drobných sportovních a herních aktivit.

V Ústí nad Labem se již mnoho let soustředí na práci se sociálně slabšími vrstvami a pro tyto účely již mnoho let funguje i nízkoprahový klub Orion. Probíhají zde besedy na různá aktuální témata týkající se vývoje náctiletých a od roku 2004 se klub činí i co do mezinárodní spolupráce s Ymkami v okolních evropských státech.

Spolupráce s Evropou je taktéž jedním z významných místních počinů. YMCA v Ústí nad Labem je styčným důstojníkem pro svůj kraj pro Evropskou dobrovolnou službu, jeden z programů České národní agentury MLÁ- DEŽ, a stará se o vysílání a přijímání mladých ze států EU. Prostřednictvím tohoto programu mohou mladí ve věku 18-30 let cestovat po Evropě a pracovat jako dobrovolníci v okolních státech v nejrůznějších oblastech.¨

Kromě mnoha sportovních vyžití v podobě sportovního klubu, sportovních dnů a turnajů, koncertů, zde existuje projekt Ústecké hudební studio, který má za cíl podpořit všechny kreativní duše ve městě a rozšířit tím i pole místních kulturních aktivit. Cvičit zde může kdokoliv a díky dobré spolupráci a smlově mezi hudebním studiem a Ymkou, tak v Ústí nabízí i služby zvučení, stavění podií a osvětlování akcí. Sám mohu po letošním koncertu tensingového tábora v Ústí potvrdit, že spolupráce je zde brilantní a tento projekt má své viditelné výsledky.

Pro starší příznivce YMCA se zde nabízí Senior klub, kde se všichni schází jednou týdně v prostorách mateřského centra za doprovodu nejrůznějších besed přednášek či koncertů. Tímto bych uzavřel všechny činnosti v Ústí se slovy, že vyžití zde najde člověk každého věku.

YMCA v Ústí nad Labem sdružuje mnoho dobrovolníků i zaměstatnců, kteří se dále rozrůstají. Předsedou je Pavel Hušek. Podle posledních zpráv po letošních oslavách 20 let YMCA jsou zde i možnosti, že zde vznikne nový TenSing. A mě nezbývá než jim tedy popřát co nejvíce štěstí, zdaru a alespoň tolik entusiasmu, jako doposud.

Internetové stránky: http://usti.ymca.cz.

Filip Rajnoch

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]