05/2010

Historie YMCA v USA

Vydáno dne 15. 11. 2010 (1983 přečtení)
– 1. DÍL (1851-1869)

YMCA je ve Spojených státech všeobecně známou a vlivnou organizací se zajímavou historií. V dnešním čísle Proteinu Vám představíme první část dějin„The Y“, jak se v současnosti YMCA ve Spojených státech označuje.


Roku 1844 založil George Williams v Londýně organizaci YMCA. Sedm let poté Thomas Sullivan, lodní kapitán na penzi, převedl Williamsův nápad za oceán a v Bostonu založil první Ymku ve Spojených státech. Na novém kontinentu se Ymka začala rychle rozrůstat: již o rok později vyrostlo na východním pobřeží Spojených států několik místních sdružení. Do roku 1860 na území Spojených států působilo již více než 200 sdružení, která dohromady vykazovala více než 25 000 členů. YMCA se velmi brzy aktivně zapojila do života Americké společnosti, včetně angažovanosti během Americké občanské války. První YMCA ve Spojených státech byla založena 29. prosince 1851 v Bostonu ve státě Massachusetts na popud kapitána Thomase Valentina Sullivana, amerického lodníka a misionáře, který poznal Ymku v Londýně. Prvenství na severoamerickém kontinentu nicméně drží YMCA v Montrealu, která vznikla již o měsíc dříve.

YMCA v Bostonu, kterou si Sullivan představoval jako „útočiště“ pro mladé námořníky, se utěšeně rozrůstala a do roku 1853 měla kolem 1500 členů, většinou obchodníků a řemeslníků Bostonská YMCA se snažila rozvíjet duševní, tělesnou i duchovní stránku mladých mužů šířit mezi nimi křesťanství podle evangelia. Prvním zvoleným předsedou se v roce 1855 stal Franklin W. Smith V průběhu druhé poloviny 19. století se začala zaměřovat na několik oblastí, jednou z nejdůležitějších bylo vzdělání. V roce 1895 byla na bostonské YMCA založena večerní škola, která fungovala jako přípravka na Severovýchodní Univerzitu (Northeastern University).

Na novém kontinentu se Ymka začala rychle rozrůstat: již o rok později vyrostlo na východním pobřeží Spojených států několik místních sdružení. Podobně úspěšně jako YMCA v Bostonu se rozvíjely i nově vzniklé Ymky v dalších amerických městech. Do roku 1860 na území Spojených států působilo již více než 200 sdružení, která dohromady vykazovala více než 25 000 členů. Některá zajímavá sdružení si nyní představíme. První studentská YMCA v USA byla založena v roce 1856 v Cemberlandskou univerzitu v Lebanonu ve státě Tennessee.

Studentské Ymky v současnosti fungují na mnoha univerzitních kampusech. První černošská YMCA byla založena již o tři roky dříve bývalým otrokem Anthony Bowenem ve Washingtonu, D.C. (viz Protein 1/2010). V roce 1879, Darren Blach založil na Floridě indiánskou Ymku kmene Siouxů a vznikaly Dnes Siouxská YMCA operuje na 12.000 km2 rozlehlé indiánské rezervaci (Cheyenne River Indian Reservation). Již od počátku se YMCA věnvala také zapojování imigrantů do společnosti. V roce 1856 byla zřízena speciální třída s výukou anglického jazyka pro německé imigranty.

V šedesátých letech se YMCA začala soustředit na ubytovávání mladých mužů, kteří se stěhovali z rurálních oblastí do měst a potřebovali bezpečné ubytování, které by si mohli dovolit. Ubytovny obsahovaly tělocvičny, sály a pokoje hotelového typu. V roce 1867 byla založena první ubytovna YMCA v Chicagu (Chicago’s Farwell Hall).

YMCA se postupem času v této oblasti velmi prosadila a v letech 1922 – 40 vzrostl počet pokojů na 55 tisíc až na více než 100 tisíc, což z Ymky učinilo největšího provozovatele ubytování v USA. Mezi slavné nocležníky patřil například bojovník za lidská práva Martin Luther King jr. nebo spisovatel Jack Kerouac.

První tělocvična v budově YMCA byla zkonstruována v roce 1869. A brzy následovaly další na mnoha místech. Roku 1881 Robert J. Roberts z bostonské YMCA zavedl hodiny cvičení a poprvé použil termín „body building” (tělesné cvičení).

YMCA hrála důležitou roli během Americké občanské války (1861-1865). V roce 1861 prezident Abraham Lincoln povolal 5.000 dobrovolníků z řad členů YMCA. Ti sloužili jako lékaři, ošetřovatelé, kaplani a také distribuovali lékařské potřeby, jídlo a oblečení. Mimo jiné také učili vojáky číst a psát. Mezi těmito dobrovolníky působil i slavný americký básník Walt Whitman.

Válka sice způsobila snížení počtu sdružení na pouhých 69, ale díky rychlému poválečnému procesu obnovy jich bylo do čtyř let dokonce více než před válkou a YMCA v té době zažívala v USA velký boom.

Pokračování příště.

František Kroužil

[.. Celý článek | Autor: FraKro .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]