02/2011

YMCA v proměnách doby

Vydáno dne 18. 05. 2011 (2173 přečtení)
– setkání se Zorou Dvořákovou

Klub seniorů YMCA Praha uspořádal mimo své tradiční pravidelné schůzky také jeden speciální podvečer. V Paláci YMCA v Praze dne 21. 3. 2011 v 16 hodin přivítal Dr. Zoru Dvořákovou.


Kdo je Dr. Zora Dvořáková:
Její otec v meziválečném období založil a byl sekretářem YMCA v Kladně. Je činná v Konfederaci politických vězňů, Společnosti M. Horákové, Společnosti T. G. M., Společnosti E. Beneše. Je autorkou asi 20 knih, obor literatura faktu s tématikou: protikomunistická rezistence, politikové na útěku (po únoru) a chystané politické atentáty, současná témata (politika, media), YMCA – 1. republika, její představitelé a působení.Přednáška s besedou nesla název Československá YMCA v proměnách doby. Paní doktorka hovořila především na téma YMCA za 1. republiky, v poválečném období, v roce 1968 a po listopadu 1989, ale protože mezi účastníky byli i lidé, kteří pracují v YMCA v současné době, uvažovalo se i o snahách a práci YMCA v současnosti.

Hovořila například o práci s mládeží v období třicátých let 20. století. YMCA se snažila rozvinout osobnost mladých lidí prostřednictvím celoročně pracujících skupin, kdy dvakrát týdně probíhaly schůzky, kde se věnovali sportu, ale pak se sešli ještě v klubovně, kde probíhaly diskuze na nejrůznější témata – Sebeovládání a sebekritika, Jak má naše generace pohlížet na brannou povinnost, O parlamentu a ústavě, Vztahy mezi církvemi, Dobré knihy pro nás, Jak nakládat s volným časem, O škodlivosti nikotinu a alkoholu atp. Vedli je sekretáři, kteří tehdy sehrávali ve výchově mladých zásadní roli. Také oni neustále procházeli vzděláváním a sebevzděláváním. Museli být připraveni reagovat na dotazy a problémy jim svěřených mladých lidí.

Společně jsme přemýšleli také o současnosti. Paní Dr. Dvořáková viděla jako důležité hledat možnosti ke zviditelnění se, usilovat o větší publicitu YMCA ve sdělovacích prostředcích a zaměřit se na práci pro veřejnost. Je však třeba hledat adekvátní formy práce.

Zopakovala také myšlenku, kterou napsala v roce 1990 v článku - YMCA opět mezi námi do novin Svobodný zítřek. Zakončila jej slovy: „Je příznačné pro naši současnost, že po uplynulých čtyřiceti letech, které se nám jeví jako duchovní poušť, leckterý z mladých lidí si hledá cestu ke křesťanství, ke křesťanskému pojímání a naplňování života, hledá ho právě v tom smyslu, v jakém ho Masaryk charakterizoval slovy - To je pro mne Ježíš, spojení a jednota náboženství a humanity. A to je také obsaženo v úsilí obnovené Ymky v Československu.

Jaroslav Vojta Hynek, foto: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]