02/2011

Oikumené-Akademická YMCA

Vydáno dne 18. 05. 2011 (2223 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

V dnešním čísle Proteinu se setkáme s dosti odlišným typem kolektivního člena. Akademická YMCA studenty, inteligenci a další zájemce všech věkových kategorií, kteří se chtějí věnovat diskuzi.


Akademická YMCA je ekumenické sdružení bez politického nebo konfesijního zaměření. Scházejí se zde studenti, profesoři i ostatní z neakademických kruhů. Sdružení sídlí v Praze Na Poříčí, ale působí po celé ČR a vítá mezi sebe zájemce ze všech koutů naší země. V současné době předsedá Akademické YMCA Ing. Jiří Cikánek.

Cílem je poskytnout možnost diskuze a přispívat k myšlenkové a mravní obnově. Mluví se především o aktuálních místních i globálních problémech v sociální oblasti a o postojích k těmto problémům. AY se snaží nacházet správné pohledy na aktuální problémy, ať už v ČR nebo v celé Evropě. Zároveň se zde prosazuje prohlubování demokratických tradic a jejich dodržování. Zdůrazňuje se význam pravdy, osobního přesvědčení pro myšlení i život jednotlivce i celé společnosti.

V kalendáři AY se nacházejí dvě pravidelné aktivity. Jsou jimi jarní a podzimní soustředění, tzv. retreaty. Pro každé soustředění se vždy zvolí jedno téma, které je celý víkend rozebíráno v jednotlivých přednáškách a diskuzích. V loňském roce proběhlo na jaře soustředění v Bělči nad Orlicí na téma Rodina, role muže a ženy, role matky a otce, význam širší rodiny. Na podzim pak retreat ve Svatém Janu pod Skalou s názvem Krize jako šance. Obě akce navštívilo přibližně 40 účastníky.

Během celého roku však probíhají i další menší přednášky. Poslední v roce 2010 proběhla na konci března na Evangelické fakultě UK v Praze na téma Situační etika. Přednášel ji prof. Jakub S. Trojan z domovské fakulty a přednáška se těšila velkému zájmu.

V neposlední řadě se AY stará o vydávání dvouměsíčníku Křesťanské revue. Toto periodikum vzniklo již v roce 1927, kdy ho založil významný český teolog Josef Lukl Hromádka, který se věnoval teologii na akademické půdě po celý život, a Křesťanská revue je pro nás odkazem dodnes.

Na přelomu letošního dubna a května již proběhl jarní retreat s názvem Občan – politika – instituce. Již nyní se však připravuje podzimní retreat, a tudíž neváhejte a pokud máte chuť, sledujte stránky AY www.akademicka. ymca.cz a pojeďte se s námi obohatit.

Filip Rajnoch

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]