04/2011

YMCA T. S.

Vydáno dne 09. 09. 2011 (1704 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

YMCA T. S. (táboření a skauting) přináší aktivity, které jsou řekněme tradičnější – takové, s nimiž se setkáváme v YMCA od jejího počátku. A jelikož je můžeme datovat přibližně do podobného období, jako počátky skautingu, nemusíme se vůbec spojení těchto dvou slov bránit. Především bychom měli YMCA T. S. rozdělit na její hlavní dvě větve: táborovou a skautskou.


Táborová sekce volně navazuje na tradici klasických ymkařských táborů. Ty započaly ještě za starého dobrého Československa, v roce 1921, na Sázavě, dnes známé jako Masarykův tábor. Po revoluci, od roku 1992, pak začala pořádat i tábory pro širokou veřejnost a rozhodně se stále těší oblibě. Zmiňme především Milana Hubáčka, bývalého dlouholetého táborového sekretáře, který velmi napomohl rozšíření táborových akcí po vzniku naší republiky. Nejen díky němu, ale i dalších bezmála 1600 dobrovolníků, prošlo tábory YMCA za posledních 10 let přes 11 000 dětí. Tento rok tak proběhla např. již 20. sezóna táborů na Kláskově Mlýně na Třebíčsku.

Táborové aktivity mají velký socializační účinek na dnešní mladé lidi, v Kristu a Jeho společenství je pak rozšířen ještě o duchovní aspekt. YMCA si je toho vědoma a tato dlouhá tradice je motivací pro dnešní vedoucí, posouvat úroveň a kvalitu táborů dál. V rámci letních měsíců se tak snaží myslet na základní tři aspekty, kterými jsou rekreace těla i ducha, socializace mladých ve společenství vrstevníků a motivace a podněcování nových možností.

O vedení a program tábora se starají zkušení vedoucí, kteří podstupují předtáborové soustředění, v případě hlavních vedoucích pak školení akreditované MŠMT. Není tedy třeba obav, že děti nebudou ve správných rukou.

Druhá část YMCA T. S. pod sebe sdružuje skautské oddíly sdílející myšlenkovou podstatu křesťanského skautingu. Své členy třídí v oddílech podle klasických pravidel na vlčata a světlušky, skauty a skautky a ty nejstarší, rovery. V současné době bychom pod správou YMCA T. S. našli 13 oddílů z moravské části republiky, tedy v okolí sídla sdružení.

Skautská sekce pod svá křídla bere i řadu mezioddílových akcí. Jednou z nich je např. SkaZa (Skautský závod), budující přirozenou soutěživost mezi jednotlivými oddíly a zároveň přinášející možnost se vzájemně poznat. Další velmi úspěšnou aktivitou je pak PraSe (pracovní setkání), především pro ty starší, kteří chtějí nabýt pokročilých vědomostí.

Pro celkové vzdělání, jak už bylo zmíněno, pak probíhají pravidelné kurzy a školení. Především ve skautských oblastech, kde se vedení hierarchicky dělí do mnoha úrovní, je třeba dbát na dobré informování a vzdělání každého stupně vedení. Najdeme zde proto mnoho víkendových i týdenních akcí pro budoucí rádce a vedoucí oddílů.

YMCA T. S. je skutečně „mladým“ sdružením, pokud jde o věkovou strukturu členské základny. Z vlastní zkušenosti vím, jak to tam žije a kolik sportovních aktivit nabízí. Díky skautské praxi je zde možné okusit lanové, lezecké a jiné sportovní aktivity a tak ani kolemjdoucí nemusejí přijít o zábavu. K věcným informacím musím zmínit, že sdružení vzniklo v květnu roku 2001 při reorganizaci YMCA. V nynější době sídlí v Břeclavi a předsedou je Libor Pospíšil.

Filip Rajnoch, foto: J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]