05/2011

Nesnášíš slovo organizace?

Vydáno dne 13. 11. 2011 (1245 přečtení)
Organizace? Já tedy nemám moc rád organizace. Nechci být kus stáda, se kterým může někdo manipulovat, jak se mu zachce. Být v houfu, to není dnešní styl. Jsme přece každý originál, zvláštní, ne-stejný, každý se něčím odlišujeme. Proč bych měl mít zájem být členem YMCA a ještě k tomu aktivním a ještě navíc snažit se nalákat další Ymkaře do naší organizace? Nešlo by se obejít úplně bez organizace a členství?


Organizace vychází z řeckého slova organon, ze kterého je české slovo orgán. Orgány jsou součástí živých organizmů, jako jsou živočichové a rostliny. Každý organizmus je složen z orgánů, které podporují jeho vlastní život, rozvoj, vývoj, rozmnožování atd. Všechno je to dokonale provázané, vzájemně na sobě závislé a bez některých orgánů, organizmus není schopen života a hyne.

YMCA je organismus. Není to suchá, zkostnatělá struktura, bez hnutí a života. Naopak YMCA vznikla jako hnutí, ve kterém byla vždy silná vůle po kultivaci člověka ve třech oblastech člověka duše, těla i ducha. Členství (být jedním z orgánů) má smysl pouze tehdy, pokud organismus žije. A organizmus žije, pouze pokud tělesné orgány fungují, jsou živé a dělají to, k čemu byly vytvořeny. Apoštol Pavel píše do Korintu, že Bůh uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce a dohromady tvoříme jedno tělo.

Ano, každý jsme originál, odlišujeme se, jsme ne-stejní, ale jenom spolu můžeme být dostatečně silní, odolní a živí, schopni pohybu. Jeden je mozek, druhý je hlava, která ho chrání. Třetí je ruka, která může věc udělat, další je noha, která do všeho může vstoupit či naopak kopnout, a jsme opět na začátku. Navzájem se k životu potřebujeme.Nemá cenu být ruka, když jí nejsi. Zbytečné je být hlavou, pokud na to nemáš. Nemusíš se nechat natlačit do funkce, pro kterou nejsi „stvořen“. Buď v Ymce tím, kým skutečně jsi. Tím, čím jsi obdarován/a, pomáháš ostatním v těle (organizmu/organizaci). A dohromady (divme se) to bude fungovat tak, že rosteme, fungujeme, žijeme jako hnutí. Přebujelá organizace ničí život a vede ke zkostnatění. Úplná neorganizovanost vede k chaosu a tělu postupně selhávají orgány, až nakonec zemře. Zlatá cesta je najít minimální organizovanost, která nezatíží orgány (členy), ale zároveň dostatečně podporuje vlastní život orgánů tak, aby dělali to, k čemu jsou.

YMCA byla odjakživa organické hnutí. Naprosto chápu dnešní averzi vůči organizaci a organizování. Akorát zapomínáme, že abychom mohli zdravě fungovat, musíme být zdravě organizování - stejně, jako je organizován živý organizmus. Musíme mít ty nejlepší orgány (lidi) mezi sebou jako součásti těla. Musí to být zdravé tělo, o které je dobře pečováno. Tedy chce to mít mezi sebou nové členy a mít zájem jeden o druhého.

V r. 1851 přijali Ymkaři v Londýně motto: „Aby všichni jedno byli…“ (J 17). Nejde o to, abychom byli šedivá kaše jedné chuti, ale abychom my, každý jiný (originál), byli vzájemně propojení, sjednocení, a tak vytvářeli živý organismus/organizaci, která svým zápalem promění celou společnost.

Radislav Novotný

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]