05/2011

V Třebechovicích pro Kuře

Vydáno dne 13. 11. 2011 (1552 přečtení)
Už po třinácté pořádala YMCA Třebechovice benefiční akci pro Pomozte dětem! 9. října 2011 to byl klavírní recitál s názvem „Poetická hodina u klavíru“. Skladby J. G. Händela, D. Scarlattiho, A. Grünfelda, Smetany, A. Dvořáka, F. Chopina, J. Suka a dalších v podání Ladislava Vaňka si do evangelického kostela přišlo poslechnout téměř 70 lidí, věkem od 3 týdnů po cca 85 let. Benefici pod záštitou MUDr. Jiřího Štětiny, poslance Parlamentu ČR mediálně podpořil Český rozhlas Hradec Králové.


Výtěžek ze vstupného a sbírky činil 3227 Kč a byl věnován na konto 14. ročníku celonárodní sbírkového projektu Pomozte dětem!. YMCA Třebechovice podporuje tuto sbírku od jejího druhého ročníku (1999) a dosud odeslala výtěžky z obdobných akcí ve výši 67 817 Kč.

V minulosti na našich beneficích účinkovali Sváťa Karásek & Pozdravpámbu, A. Strejček s J. Molavcovou, Štěpán Rak, T. Fischerová s E. Rattayem, L. Havelková s L. Vaňkem, E. Henychová se S. Klecandrem, Peregrinovo kvarteto, J. Králík & Rowdy Rascals, J. Svěcený s J. Navrátilovou, J. M. Rak, Oboroh a Julek Šimko & Počmáraná.

Ladislav Vaněk (YMCA Třebechovice) absolvoval Konzervatoř v Teplicích jako žák významného českého klavíristy a pedagoga Miloslava Mikuly. V minulosti doprovázel mj. herečku ND Libuši Havelkovou v komponovaném pořadu o Bedřichu Smetanovi, od r. 2001 vystupuje na samostatných i kolektivních koncertech v SRN (Drážďany, Bad Füssing) a věnuje se také pedagogické činnosti v oboru hry na klavír. Hudbě se nevěnuje profesně, ale má ji jako koníčka a pro potěšení své i druhých.

Jaroslav Matuška, YMCA Třebechovice

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]