05/2011

YMCA Neveklov

Vydáno dne 13. 11. 2011 (1399 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

Neveklov, obec ve které chceme žít společně! Zasazený do krásné přírody středních Čech, na procházce od vodní nádrže Slapy do Benešova, mezi kopečky, posazené jest Město Neveklov. Čítá skoro dva a půl tisíce obyvatel a je domovem YMCA Neveklov, malého, nestarého, leč živého kolektivního člena, o kterém bych dnes rád zanechal pár řádků.


YMCA Neveklov není nijak historicky podmalována, ani nevznikla za demonstrací, dobročinných akcí na pomoc utečencům apod. Vznikla z toho nejjednoduššího a zároveň nejhezčího nápadu: dělat něco pro děti.

Několik místních křesťanských rodin se zde na přelomu tisíciletí začalo scházet s myšlenkou, že by bylo fajn udělat nějakou akci, na které by se děti sešly a pobavily. A tak nezůstalo u jedné a akcí se začalo se tvořit více, převážně jednodenních. Taková činnost už zasluhuje ale větší organizovanost, a tak myšlenka nad zaštiťujícím sdružením, které by tak mělo možnost lépe komunikovat s vnějškem či získávat zdroje, na sebe nenechala dlouho čekat.

Do této situace vpadla Markéta Doušová, která měla zkušenosti s vedením v YMCA České Budějovice. A jelikož Neveklovští nebyli nijak proti „našim“ ideálům, 7. 10. 2004 vzniklo občanské sdružení Neveklov, které však od počátku mělo za cíl stát se kolektivním členem YMCA v ČR. Svou touhu naplnili skoro přesně o rok později a od podzimu 2005 je máme mezi námi.

Jak už bylo nastíněno výše, YMCA Neveklov si zakládá na rodině, a tak se akce točí převážně okolo ní. Již od počátku se pořádaly jednodenní akce jako Den dětí, společný silvestr rodin, živý Betlém a další. Časem se pak ale přidaly např. srpnové rekreace na tábořišti Vlčice. Účastníky tvoří z velké části právě rodiny, společenství však doplňují mladí lidé, lidé ve středním věku nebo lidé s různými zdravotními hendikepy. Rozmanitost účastníků přináší zajímavé a přínosné výsledky každého soustředění.

Od roku 2006 pak funguje v prostorách kina Neveklov mateřské centrum. Centrum se soustřeďuje na rodiče na rodičovské dovolené. Poskytují sociální zázemí pro všechny členy, které je důležitým faktorem před izolací během mateřské dovolené. Taktéž pro ně YMCA Neveklov připravuje rozmanité programy na rozvoj kreativity, podporu informovanosti apod. Rodiče zde mají možnost diskutovat se sociální pracovnicí, lépe se adaptovat při návratu do zaměstnání a pro děti se zahájil i provoz divadélka.

Centrum však nabízí i aktivity mimo okruh mateřské dovolené. Probíhají zde kroužky s prvky arteterapie pro předškolní a školní děti nebo vzdělávací kurzy, především angličtiny, které rozvíjí spolupráci centra a místní ZŠ a obchodní akademie.

Mateřské centrum se snaží neustále obohacovat svoji nabídku programů a činností. V nynější době začne každý měsíc díky rozšířené spolupráci program pro rodiče a děti v knihovně. Taktéž se našly dvě dobrovolnice, které by rády založily klub pro náctileté (puberťáky) a tak by se aktivity rozrostly i do starších řad.

Zajímavostí pak je nepravidelná aktivita, která započala díky aktivitě slečny Veroniky Dvořákové. V květnu vytvořila setkání s názvem „Společně u jednoho stolu“. Setkání bylo otevřené pro všechny obyvatele Neveklova a mělo za úkol definovat společné zájmy obyvatel v oblasti využití volného času, představit všem možnosti volnočasových aktivit pro mládež a především vytvořit prostor pro diskuzi a setkání. Setkání se již opakovalo, během jeho konání padly i některé konkrétní návrhy na změny v prostředí Neveklova a díky účasti členky rady města Neveklov, která na sebe závěry schůze vzala, se předpokládá v další uskutečnění setkání a komunikaci s městem.

YMCA Neveklov tvoří 36 členů složených převážně z rodin a předsedou je Martin Kadeřábek. Veškeré akce jsou však otevřené pro veřejnost a Den dětí se dočkal např. i 130 účastníků.

Přeji Neveklovu mnoho nových rodin, štěstí s novými aktivitami a co nejvíce radosti z těch, pro které to dělají.

Filip Rajnoch, foto: archiv YMCA Neveklov

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]