06/2011

COMING SOON!

Vydáno dne 23. 01. 2012 (1589 přečtení)
Tak už je to tady! Už „to“ přichází…

Televize Nova přinesla v minulých dnech zprávu o tom, že ode dneška, skoro přesně za rok, při zimním slunovratu 21. 12. 2012, nastane konec světa. Nova informovala, že v roce 1960 při stavbě dálnice v Mexiku se našel tisíc let starý mayský kalendář, který je neuvěřitelně přesný a končí datem 21. 12. 2012. Všichni se mají shromáždit v hlavním mayském chrámu EL Castillo v Mexiku.

Všichni se mají připravit?! „Ale na co?“, ptali se lidé. Jak se člověk může připravit na konec světa?! No a co když ale ke konci světa nedojde? Mudrci v Mexiku dali hlavy dohromady a trochu své tvrzení poopravili: „Možná to nebude konec světa, ale bude to jistě konec naší civilizace!“ Uff, možná jste si oddechli. Nezní vám to lépe? Možná to přežijeme. :-)

Kolikrát to tady bylo? Kolikrát bylo ohlašování konce světa? V minulosti rekordmani ve vyhlašování konce světa byli jehovisté. Už ve starém Řecku a Egyptě se dostala do popředí tzv. apokalyptická literatura. Apokalypsa znamená odhalení, zjevení neznámých věcí zpravidla nějakou nebeskou bytostí, poslem a týká se zejména konce světa. Proč jsou lidé hladoví po předpovědích takového typu? Jsme odjakživa hnaní strachem z toho, co bude? Co nás potká? Bude konec světa spravedlivý? Zemřeme naprosto všichni? Kdy to bude? Budou potrestáni také ti, kteří páchali zlo, a ještě na ně nedošlo? Zachrání se spravedliví a dobří lidé? A co já? Dojde také na odhalení mých hříchů? Nastane někdy ta pravá APOKALYPSA, kdy bude vyjeveno všechno a o všech?

Už v judaismu, ale i v křesťanství máme představu, že o každém z nás se píše v nebi kniha života. V této knize je zapsán celý náš život. Všechno dobré i zlé, myšlenky i skutky, vítězství i prohry, lásky i zklamání. Celou věčnost si bude moct každý z nás ze své knihy číst. Apoštol Jan v knize Zjevení odhaluje, jak to bude – Zjevení Janovo 20:12-13 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.

Něco uvnitř nám říká, že zlo bude potrestáno a že i dobré skutky přinesou svou odměnu. Věříte ve spravedlnost? Věříte, že každý skutek bude odměněn? Když vychováváme děti, učíme je spravedlnosti, když je za dobré odměňujeme a za zlé trestáme.

Nedávno jsem slyšel záznam rozhovoru s Arnoštem Lustigem. Tento již zesnulý spisovatel ve svých osmdesáti čtyřech letech řekl: „Čím jsem starší, uvědomuji si stále více, že život byl v každém okamžiku vlastně jenom boj dobra a zla. Na nás je rozhodnutí, kam se přikloníme.“ Jaké rozhodnutí bude zapsáno do mé knihy, která bude jednou otevřena a vše z ní odhaleno?

Význam slova advent je příchod. Příchod Mesiáše, který už jednou přišel a který má opět přijít. Mesiáš je garant smlouvy, kterou Bůh uzavřel s člověkem. „Člověče, byl ti dán život. Užívej si svého života, ale v mezích pravidel, která jsem ti jasně určil. Konej dobro a zlu se vyhýbej! Porušíš-li smlouvu, jsou zde jasné sankce, které následují.“ Ježíš je garant toho, že smlouva bude naplněna a spravedlnosti dosaženo. To je důvod k radosti a povzbuzením k víře! Spravedlnost není mrtvá! Kdo má čisté svědomí a ví, že nebude obviněn z porušení této smlouvy života, budoucnosti se neděsí. Kdo je upřímný sám k sobě a ví nejlépe sám - kolikrát selhal, raduje se z narození Mesiáše ještě více. Protože Mesiáš je garantem Boží milosti a lásky. Boží láska je větší než lidské zlo a dokáže ho vyčistit a nás obnovit. Ježíš z nás dokáže sejmout tíhu viny tak, že ji vezme sám na sebe.

Ježíš Kristus je garantem Boží lásky, která byla, je a bude tu i pro tebe. Proto Ježíš říká v knize Zjevení všem plačícím, smutným, toužícím po spravedlnosti, ale říká to i naštvaným. Těm, co jsou naštváni z působení Zla v tomto světě: „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.“ Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Přijdu brzo!“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Maranatha Ješua! Milost Pána Ježíše Krista se všemi Vámi. Amen.

Radislav Novotný

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]