06/2011

Finance v YMCA

Vydáno dne 23. 01. 2012 (1604 přečtení)
Vše stojí peníze. Kolem nás slyšíme o finanční krizi. Jak můžeme dál plnit poslání YMCA? Nakolik je to závislé na financích? Kde máme zdroje, kde rezervy? Na podzim se těmito otázkami zabýval SeZam – Setkání zaměstnanců YMCA a dobrovolníků vykonávajících funkci sekretářů kolektivních členů. Nyní máte možnost dozvědět se pár bodů, kudy se ubíraly naše myšlenky. A pro inspiraci si představíme organizaci Y‘s Men International a pokusíme se zasít malé semínko k... :-)


SeZam
Na tomto již tradičním pracovním setkání jsme se zabývaly problematikou globálního pohledu na hospodaření s finančními zdroji v YMCA. Diskuze proběhla ke třem oblastem:

Členové
 • Členské příspěvky
 • Dary
 • Závěti
Vnitřní zdroje
 • Nájem (VG)
 • Příjmy z vlastní činnosti (účast. popl., kurzovné...)
Vnější zdroje
 • Dotace MŠMT
 • Jiné státní dotace (MPSV, MKČR, ...)
 • Dotace EU
 • Dotace obcí a krajů
 • Nadace
 • Dary
 • Sponzoři
V diskuzi nad jednotlivými oblastmi, jsme narazili na mnoho podnětů, u kterých jsme cítili potřebu hlubšího promyšlení a tak vznikl návrh na nutnost znovuoživení pracovní skupiny pro rozvoj YMCA, která by se zabývala zpracováním dlouhodobého strategického plánu financování YMCA.

Jedním ze zajímavých momentů bylo i srovnání přístupu jednotlivých kolektivních členů YMCA k členským příspěvkům. Každý z nich si strategii práce s členskými příspěvky určuje sám a srovnání naši skupinu přivedlo k doporučení otevřít diskuzi týkající se členských příspěvků (filozofie členských příspěvků, výše, průměr v YMCA, jejich vztahu k darům apod.) Skupina pro rozvoj i tuto věc jistě do svého uvažování zakomponuje.

Další z možností, jak do budoucna přispět k finanční prosperitě YMCA je znovuzaložení Y’s Men’s Clubu v České republice.

Y’s Men’s Club International
Původ jména Y’s Men’s Club je spojován s první světovou válkou, kdy byl Američan Will M. Cressy vyslán sdružením YMCA, aby potěšil a povzbudil americké vojáky, aby je podpořil k hrdosti a statečnosti. Když domů posílal reporty o své činnosti, vždy se podepisoval „One of teh Y’s men of the East“ – Jeden z Y mužů východu. V Evropě byl první Y’s Men’s Club založen roku 1928 v hlavním městu Estonska – Tallinu. Druhý v pořadí, věřte-nevěřte, byl založen v tehdejším Československu – v Hradci Králové roku 1929. O rok později vznikl další klub v Praze – ten byl velmi aktivní na mezinárodní úrovni, pak již kluby začaly růst jako houby po dešti – Bánská Bystrica, Bratislava, Kroměříž, Kladno a Plzeň. Y’s Men’s Cluby se šířily do dalších zemí, ale kromě jediného – řeckého Thessaloniky – nepřežily nápor druhé světové války. Československé kluby se po válce již nevzpamatovaly.

Posláním Y’s Men’s Clubů je finanční podpora aktivit YMCA. Sdružují se v nich lidé, kteří se prostřednictvím velkých i drobných projektů angažují ve prospěch dětí a mládeže, kterým leží na srdci YMCA, vidí její užitečnost, chtějí podpořit její myšlenky, poslání, programy, ale sami už třeba odrostli klasickému vedení konkrétních aktivit, a třeba hledají novou možnost a formu, jak být dál pro YMCA prospěšní. Ve světě jsou to většinou lidé, kteří mají svoje zdroje financí či kontakty, skrze které mohou zprostředkovat finance či jiné služby důležité pro práci YMCA. V posledních 20 letech, se o založení takového klubu v ČR už několikrát hovořilo při různých příležitostech, ale prozatím se toho nikdo nechopil tak, aby se tento záměr podařil uskutečnit. Nechceš se do toho pustit právě ty? Myslím, že další lidé by se určitě našli.

Jaroslav V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]