06/2011

Shrnutí strategie YMCA Europe na léta 2011 - 2016

Vydáno dne 23. 01. 2012 (1555 přečtení)
Není snadné si představit, jak bude náš rychle se měnící svět vypadat v roce 2016, ale jedna věc je jistá: potřeba hnutí YMCA. Během více než 166 let dokládá toto skutečně evropské hnutí, jakým YMCA bez pochyby je, jedinečnou schopnost pomáhat jedincům rozvíjet tělo, duši a ducha a zapojovat se do dění ve společnosti.

V centru všech našich minulých strategií byli mladí lidé v Evropě – tedy mladá Evropa. V tom hodláme pokračovat.

Jestliže je naše poslání stále platné, změnit se musí to, jak pomocí něj reflektujeme naši měnící se společnost a její proměňující se potřeby; jinými slovy, jak reflektujeme transformaci společnosti. Naši schopnost pracovat s mladou Evropou hodláme zlepšit prostřednictvím tří priorit. Těmito prioritami jsou:
  • Znalost poslání – obhajoba zájmů – reprezentace;
  • Relevantní programy;
  • Udržitelnost.
Naším cílem je otevřenost a relevance: chceme být otevření a začleňovat do své práce rozmanitost evropských společenství a chceme odpovídat potřebám našich organizací a prostřednictvím nich také mladé Evropy. Jasné porozumění našemu poslání pomůže nám i těm okolo nás pochopit, proč děláme svou práci. Tato práce je základem naší identity a dává vyniknout tomu, co je jádrem naší práce – křesťanským hodnotám, mládí a příslušnosti ke světové rodině YMCA. V centru pozornosti naší nové strategie jsou programy, neboť právě prostřednictvím nich má YMCA smysl, význam a životaschopnost. Analýza nejlepších evropských programů YMCA ukazuje na existenci tří hlavních oblastí, které tvoří naši „DNA“. Odrážejí naši jedinečnou povahu, naše ambice a úspěchy i naše Poslání. Jsou jimi:
  • Mír – spravedlnost – demokracie;
  • Zdravý životní styl;
  • Otevřené křesťanství.
Nová strategie je postavena na tradičním trojúhelníku YMCA (tělo, duše, duch), v němž se promítá vzájemná závislost tří stran trojúhelníku, tří opěrných bodů Celosvětového operačního plánu Světové YMCA a našich tří programových oblastí. Výsledkem tohoto přístupu bude změna povahy řady našich setkání. Rovněž bude nezbytné sdílet tuto proměnu přístupu s novými partnery ve veřejném a soukromém sektoru a jejich začlenění do činnosti národních Ymek i YMCA Europe. Nalezení společného prostoru pro spolupráci a rozvoj společných programů nejen, že poskytne nové cesty k podpoře naší činnosti, ale pomůže Ymkám v Evropě rozšířit jejich působnost a vizi. Proto musíme soustředit naše snahy na nalezení odpovídajících programů, které budou mít dopad na jedince a komunity. Témata jako je nezaměstnanost mladých lidí, migrace a sociální začleňování musí být součástí našeho programu s cílem přejít od „dotýkání se životů“ k „proměně životů“.

Noví partneři přijmou naši nabídku pouze v případě, že budeme neustále zlepšovat kvalitu našich programů a způsob, jímž se prezentujeme. Naše poselství musí být jasně čitelné a náš vliv musí být měřitelný.

YMCA Europe zdůrazňuje potřebu povzbudit, podpořit a koordinovat vysoce kvalitní proces sebeanalýzy, který povede ke zvýšení povědomí o našem poslání a jeho konkrétních důsledcích včetně obrazu YMCA Europe a národních hnutí na veřejnosti.

YMCA Europe zdůrazňuje potřebu prosazovat, podporovat a koordinovat programy nejvyšší kvality, které budou odpovídat potřebám jedinců, rodin, místních komunit a společností ve všech částech Evropy. YMCA Europe zdůrazňuje potřebu zaměřit se na udržitelnost na všech úrovních své práce.

YMCA Europe

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]