06/2011

YMCA a Facebook

Vydáno dne 23. 01. 2012 (1332 přečtení)
Také YMCA v ČR má svůj profil na Facebooku. Můžete se na něm dozvědět aktuální novinky o akcích a kurzech či nabízených zahraničních programech, ale přináší vždy také upozornění na aktuálně vyšlé číslo nového Proteinu.


Systém samotný pak produkuje i různé statistiky návštěvnosti a jiná data o lidech, kteří se na váš profil dostanou. Vybral jsem graf, který ukazuje věkovou strukturu a pohlaví návštěvníků našeho profilu. Na první pohled je zajímavé, že se stránka více zamlouvá ženám. Inu je vidět, že původně Křesťanské sdružení mladých mužů je zcela proměněno do Křesťanského sdružení mladých lidí.
Pokud jde o věk, tak by zřejmě neškodilo pokusit se zaujmout mladší část populace, vždyť právě to si asi většina subjektů majících profil na Facebooku (ať už jsou to organizace či firmy) slibuje – předpokládá, že právě Facebook je komunikačním nástrojem mladé generace. Ze statistických dat si můžeme také všimnout, že náš profil navštěvuje ve srovnání s muži v průměru o něco mladší uživatelky.

Nejvíce tedy pokulháváme v oslovování nejmladších mužů – tedy ve věkové skupině 13-17 let, což je paradoxní, protože právě tato cílová skupina byla pro YMCA vždy tou, které se věnovala nejvíce. Brzy však budeme mít výsledky jiné statistiky – z výkazu aktivit všech kolektivních členů YMCA za rok 2011, která je mnohem přesnější a skutečně vypovídá o práci YMCA a tak můžeme učinit v příštím čísle srovnání, zda nám jde práce v terénu s mladou generací přece jen lépe, než v kyberprostoru.

J. V. Hynek

PS: Jó, a vy kdo jste tak ještě neučinili, tak nezapomeňte náš profil lajknout. ;-)

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]