01/2012

První krok vzniku mateřských center v České republice

Vydáno dne 04. 04. 2012 (4462 přečtení)
Mateřské – Rodinné centrum YMCA slaví 20 let!

V roce 1992 vzniklo z iniciativy Rut Kolínské a Marie Novákové první mateřské centrum v České republice. Tuto myšlenku a program přijala za svou nově obnovená YMCA v Praze. Začátek jeho fungování umožnila v reprezentativních prostorách v přízemí Paláce YMCA. Oblast mateřských center se tak od té doby až dodnes stala jednou z programových priorit občanského sdružení YMCA Praha.

Mateřské/rodinné centrum YMCA mělo a má na šíření myšlenky mateřských center velký podíl. Poskytovalo zázemí seminářům pro zájemce o založení dalších mateřských/ rodinných center. Některé návštěvnice, které buď dojížděly, nebo se přestěhovaly, iniciovaly vznik dalších center ve svém bydlišti – v YMCA Praha tak vznikla další dvě: na Černém Mostě a na Jižním Městě. V centru Na Poříčí působil i Klub dvojčat, který se později osamostatnil. Zde se formovala i myšlenka vzniku Sítě mateřských center, která od r. 2002 pracuje samostatně, sdružuje 330 center po celé republice a je zapojena do mezinárodních struktur. V jejím čele stojí Rut Kolínská.

Centrum YMCA se tak stalo průkopníkem všech dále vznikajících mateřských center, kterých je nyní v různých formách i pod různými organizacemi kolem pěti set. Ukázalo cestu svépomoci a vzájemné podpory. Ukázalo, jak trávit čas s dětmi a přitom se cítit smysluplně a užitečně. Otevřelo cestu pro matky a rodiny do veřejného života, k aktivnímu občanství…

Za 20 let působení centra YMCA sice došlo k mnoha změnám, ale jeho hlavní myšlenky a program, které naplňují cíle a poslání YMCA, jsou stále živé. Za dobu jeho trvání se na chodu centra podílelo množství skvělých dobrovolníků (většinou dobrovolnic) i pracovníků, vyrostly nové generace dětí, vzniklo mnoho krásných a trvalých přátelství mezi matkami, dětmi i celými rodinami…

Nutnost ekonomicky využívat Palác YMCA bohužel moc nepodporuje provoz neziskových aktivit v jeho prostorách. Mateřské centrum se v roce 1995 přestěhovalo do mezaninu budovy, kde působilo 15 let. V závěru roku 2010 se přestěhovalo do Haštalské ulice č. 21, kde pro ně nově zrekonstruovala prostory Městská část Praha 1. Při této příležitosti se Mateřské centrum Na Poříčí přejmenovalo na Rodinné centrum YMCA. Domníváme se, že tento název lépe vyjadřuje zaměření centra v současné společnosti – je určeno dětem i rodičům – matkám, otcům, babičkám, celým rodinám. Je místem, kde se setkávají, spolupracují a vzájemně obohacují lidé všech vyznání i bez vyznání.

Současné Rodinné centrum YMCA se snaží pružně reagovat na potřeby návštěvníků. Kromě herny a programů pro rodiče s dětmi, cvičení, rekreací, vzdělávání, konzultací a besed je velmi vyhledávaná školička Sovička a její letní táboříček. Novinkou je vybavená keramická dílna. V odpoledních hodinách umožňuje i aktivity pro školní děti, setkávání rodin, svépomocných skupin mládeže nebo klubu Jantar (ženy po ablaci prsu). Jeho velkou výhodou je přímý vstup na dětské hřiště, což umožňuje vytvářet zázemí pro jeho návštěvníky i využívat hřiště při programech.

Při příležitosti 20. výročí vzpomínáme a děkujeme všem, kteří v Mateřském/rodinném centru YMCA za ta léta zanechali svoji stopu. Dne 25. 4. chystáme při této příležitosti Den otevřených dveří – průřez aktivitami centra, Kulatý stůl a Vernisáž s pohoštěním, která bude pokračovat neformálním setkáním minulých, současných i budoucích příznivců.

Hanka Šormová, Jana Jalovcová a kolektiv centra

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]