01/2012

Programy v YMCA

Vydáno dne 04. 04. 2012 (3731 přečtení)
Celoročně pracující skupiny YMCA v roce 2011

Kolektivní členové YMCA realizují ročně několik stovek aktivit nejrůznějšího druhu – jednorázové, jednodenní akce, vícedenní, tábory, školení. Jaké ty aktivity jsou? Které převažují? Jaké věkové skupiny jsou do všech těch aktivit zapojeny? To jsou všechno otázky, které nás zajímají, protože vypovídají o Ymce jako celku, jejích současných prioritách a potřebách. Proto se nyní společně podíváme na kategorii v aktivitách YMCA nejsilnější a tou je kategorie 2A – celoročně pracující skupiny, jak o ní vypovídají záznamy ve výkazu vnitřních grantů za rok 2011.


Za rok 2011 bylo vykázáno celkem 254 celoročně pracujících skupin: Nosislávek, KOM, GO klub, Aeria Gloris, Pandové, Grizly. Smolničky, Berušky, Fajún, Fileo, opět Berušky, Broučci, Jakoubek, Rosa, Tyjátr, Beránek, Yandabanda, Veverky, Vlaštovky, Bludičky, Vydry, Dráčata, Sovičky a mnoho a mnoho dalších! Za nápaditými názvy se skrývá mnoho lidí nejrůznějšího věku, spousta volného času stráveného přípravou jednotlivých setkání, mnoho společné práce, společných chvil, také problémy a krize, jejich překonávání. Ale jací lidé? Spíše mladší, či starší? Víc se v Ymce zpívá nebo maluje? To nás nyní bude zajímat. Bude nám to umožněno díky trpělivosti těch, kteří dostali výkazy vnitřních grantů v jednotlivých kolektivních členech na starost. Děkujeme!

Jak víme, YMCA patří mezi organizace, které nabízí aktivity ve všech věkových kategoriích. Jedna skupina je otevřena většinou více věkovým kategoriím. Spočítali jsme, kolik celoročních skupin navštěvují účastníci spadající do jedné věkové kategorie. Ve které kategorii je to nejvíce skupin? To nám představí následující graf:

Těší nás, že nejvíce skupin navštěvují děti a mládež ve věkových skupinách 6 až 11 let (z 254 skupin je to 94 skupin a ve věkové skupině 11 až 15 let je to 95 skupin. Zajímavé je, že propad nastává ve skupině 15 až 20 let (pouze 63 skupin), který se opět vyrovnává ve skupině 20 až 26 let. YMCA se ve svých činnostech věnuje zejména dětem a mládeži do 26 let. Spočítali jsme, jaký je poměr mezi skupinami, které navštěvují děti a mládež do 26 let a skupiny, které navštěvují ti starší:

Zajímalo nás, jaké zaměření je v rámci celoročně pracujících skupin nejrozšířenější. Hudební programy? Kreativní programy? Kdepak! Jsou to sportovní a pohybové programy:

A jaké si dáváme cíle? Co chceme nejvíce rozvíjet u našich účastníků? Vycházíme zde z našeho loga, rovnostranného trojúhelníku, který je symbolem pro rovnoměrný rozvoj osobnosti. Vrchní rameno představuje ducha, který je podepírán duší a tělem.

Také nechceme, aby ymkařský trojúhelník zůstal izolovaný, proto čtvrtým rozměrem rozvoje osobnosti v YMCA je svět. Chceme, aby účastníci byli vybaveni dovednostmi potřebnými pro aktivní zapojení do života společnosti. Volbou určitých cílů dáváme najevo, které hodnoty jsou v našich činnostech podstatné. Které cíle z výběru byly nejčastěji zastoupené, a to napříč aktivitami? Všimněme si, že poměr ve volbě cílů je v jednotlivých oblastech odlišný. V části C – tělo je četnost u jednotlivých hlasů nejvyšší.

V oblasti ducha považovali vedoucí aktivit z celkového počtu 21 cílů za nejvýznamnější:
A10 – vést k ohleduplnosti a nesobeckosti (91x),
A19 – poskytovat prostor k seberealizaci mladých (79x),
A16 – roznítit, udržovat a posilovat zájem o vlastní rozvoj (73x),
A20 – podporovat ducha tolerance, porozumění, lásky a odpovědnosti (61x).

Celkově zde byly hlasy mnohem více rozloženy mezi větší počet cílů než v dalších kategoriích. V oblasti duše považovali vedoucí aktivit z celkového počtu 34 cílů za nejvýznamnější:
B9 – podněcovat ke smysluplnému trávení volného času (115x),
B19 – vést k pochopení hodnoty čestného chování (69x),
B25 – rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem (64x),
B33 – vést k sebepoznání (učit se rozpoznat své schopnosti, své slabé a silné stránky, rozvíjet je a pracovat s nimi) (50x).

V této kategorii je nashromážděn největší počet cílů, přesto je volba soustředěna na jisté priority. V oblasti těla považovali vedoucí aktivit z celkového počtu 13 cílů za nejvýznamnější:
C2 – podněcovat k všestranným aktivitám (174x),
C11 – podporovat spolupráci v kolektivu (173x),
C9 – rozvíjet sebejistotu, podporovat snahu být lepší, překonat sebe sama (133x),
C3 – podněcovat zájem o sport (71x).

V oblasti světa považovali vedoucí aktivit z celkového počtu 15 cílů za nejvýznamnější:
D 14 – podněcovat zájem o vlastní rozvoj v oblasti vztahů ke světu, k lidem (136x),
D 8 – umění hledat kompromis, učit schopnosti objektivního úsudku (104x),
D 15 – rozvíjet empatii, pocit potřebnosti (89x),
D 7 – vést k zájmu o potřebné (77x).

Další zajímavá data na nás čekají při bližším zkoumání aktivit podle zaměření. S jeho výsledky budete seznámeni zase v příštím čísle!!!

Andrea Gröschlová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]