01/2012

ASF Mezikulturní programy, o. s.

Vydáno dne 04. 04. 2012 (3139 přečtení)
AFS Mezikulturní programy je mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání, především formou studentských zahraničních výměnných programů. Naplňuje tak své poslání, podporovat porozumění a toleranci mezi různými národy a kulturami.


AFS vzniklo z iniciativy amerických dobrovolných řidičů sanitek, kteří pomáhali svážet raněné během první a druhé světové války. Po skončení bojů začali řidiči organizovat studentské výměny, jejichž cílem bylo poznávání odlišných kultur a pochopení, že odlišnost neznamená špatnost. Chtěli tak přispět k celosvětovému míru a zabránit dalším válkám. Roku 1947 se výměnného programu do USA zúčastnili i 3 čeští studenti, mezi nimi i Jaroslava Moserová, známá lékařka, později kandidátka na prezidentku České republiky. AFS bylo po této první české výměně na mnoho let režimem umlčeno, avšak na popud Jaroslavy Moserové a jejích 2 kolegů, kteří se zúčastnili programu v roce 1947, byla činnost AFS znovuobnovena roku 1991. Od té doby vyslala tato organizace přes 800 českých studentů do zahraničí a obdobný počet zahraničních studentů z více než 30 ti zemí světa hostila u nás v ČR.

Hlavní činností AFS je tedy studium v zahraničí, hostitelský program, dobrovolnictví v ČR a dobrovolnictví v zahraničí.

Studium v zahraničí je program pro české studenty, kteří chtějí poznat odlišnou kulturu a naučit se jazyk země, do které vycestují. Mohou si vybrat z pestré nabídky zemí Evropy, Severní i Jižní Ameriky, ale také Asie a Afriky. Student žije v místní hostitelské rodině a navštěvuje střední školu. AFS zajišťuje v cizí zemi studentovi kompletní informační podporu, zdravotní pojištění, soustředění a síť místních dobrovolníků během celého programu. Kromě jazyka hostitelské země si student procvičí i angličtinu, která je v neanglicky mluvících zemích minimálně na začátku pobytu komunikačním jazykem mezi studenty a dobrovolníky AFS.

Hostitelský program je určen pro zahraniční studenty přijíždějící do ČR za účelem poznání naší kultury. Studenti jsou ubytováni v českých hostitelských rodinách a navštěvují české střední školy poblíž jejich nového bydliště.

Hostitelské programy trvají 3, 6 a 10 měsíců. Česká rodina poskytuje studentovi nezištně zázemí (volnou postel a stravu) a přijímá ho jako člena rodiny. O studenta se dále stará jeho vlastní kontaktní osoba, dobrovolník, který pomáhá studentovi orientovat se v našem prostředí a řešit problémy praktického i osobního rázu. Během programu se studenti účastní čtyř soustředění, v rámci kterých jim zkušení dobrovolníci usnadňují adaptaci v českém prostředí. Dobrovolníci také organizují různé výlety a kulturní akce pro studenty.

Dobrovolnictví - AFS má celosvětovou síť dobrovolníků s více než 30 000 členy, kteří jsou stavebními pilíři celé organizace. V české republice je přibližně 130 aktivních dobrovolníků, často navrátilců ze studijního programu, kterým je blízké poslání AFS a chtějí se zapojit do fungování celé organizace. Mohou si vybrat ze široké škály příležitostí ke spolupráci, mohou dělat kontaktní osoby hoštěným studentům, připravovat české studenty na jejich zahraniční pobyt, organizovat workshopy s mezikulturní tematikou na školách a mnoho a mnoho dalších činností. Dobrovolnictví v AFS nabízí příležitost k osobnímu růstu, průběžnému vzdělávání a poznávání mnoha zajímavých lidí z celého světa.

Dobrovolnictví v zahraničí – AFS zprostředkovává zájemcům starším 18 let dobrovolnické projekty v neziskovém sektoru po celém světě. Dobrovolnictví v zahraničí umožní poznat odlišnou kulturu, učit se novým dovednostem a zároveň dělat něco smysluplného.

ASF Mezikulturní programy

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]