02/2012

YMCA Ostrava-Poruba

Vydáno dne 07. 01. 2013 (2040 přečtení)
Představujeme kolektivního člena YMCA

Motto: „Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.“ (Ř 9,16)

Již jednou jsme v našich toulkách po kolektivních členech zabloudili do moravskoslezského kraje. Tentokrát se do něho vrátíme, a to přímo do jeho „hlavního města“ Ostravy. Ta pojímá YMCA členy hned dva, YMCA Ostrava a YMCA Ostrava-Poruba, které se dnes budeme věnovat.


Samotnému založení kolektivního člena zde předcházel vznik tensingové skupiny Ten Sing Ostrava-Poruba v roce 1998. Ten byl takovou vlaštovkou tensingových sborů v Ostravě a prostřednictvím kterého se později další skupiny zakládaly. O tři roky později vzniká samostatná organizace YMCA Ostrava-Poruba i po formální stránce.

V roce 2003 dochází k značnému růstu díky novému Centru mládeže v prostorách Obchodní akademie. O rok později, díky úspěchu centra a poptávce po aktivitách pro náctileté, vznikl Ten Sing Jih a Ten Sing Centrum. Od roku 2005, kdy YMCA OP získala grant z nadace Geneva Global, se nakoupila profesionální aparatura, se kterou se značně rozšířily možnosti práce v Ostravě i okolí. V následujících třech letech probíhala školení a rozvoj vedoucích ve spolupráci s organizací Young Life.

Výsledkem všeho tohoto snažení byl úspěch v podobě prvního místa v anketě „Která ostravská nezisková organizace nejvíce zaujala?“, kterým se prokázalo, že YMCA má v Ostravě své jméno a postavení. Od roku 2008 se stal pravidelným článkem aktivit festival Youth for You(th), který se za poslední léta rozrostl i do dalších měst.

Hlavní cílovou skupinou jsou pro YMCA OP neorganizovaní náctiletí, kterým se snaží nabídnout příležitost pro uplatnění tvůrčí energie, pro rozvoj ve společnosti i sebe sama. V rámci toho se zaměřuje na vzdělávání, informovanost, poskytování poradenských služeb a prevenci sociálně- patologického chování. To vše pod krásnou větou: „Usilujeme o naplnění potřeb dospívající mládeže způsobem, který podporuje všestranný rozvoj jejich osobnosti a inspiruje je k plnohodnotnému životu“. Při práci s dnešní mládeží se často mluví o sociálním začlenění a umu týmové práce. Právě spolupráce je jedním z klíčových principů, který se snaží YMCA OP začlenit do všech svých aktivit, a to nejen na úrovni účastníků mezi sebou ale i aktivit a potažmo i organizací.

Stěžejním tahounem všech aktivit je bezpochyby Ten Sing. Ten je v Ostravě již tradicí a považuje se za nejúspěšnější v celé naší zemi. Účastníci se scházejí jednou týdně ke zkoušení společného repertoáru, se kterým poté vystupují na koncertech po krajinách českých i výjezdech do zahraničí. Za druhý stěžejní pilíř lze považovat Centrum mládeže, které jakožto denní středisko, nabízí mládeži nestranný prostor pro setkání, poznávání (se) nebo jen prosté zabytí svého času. V centru se často pořádají besedy nebo aktivity pro mladé, kterým tak nabízejí zajímavé vyplnění volného času.

Jako alternativu k Centru mládeže zde najdeme různé další kluby a setkání mladých, která jsou na rozdíl od centra vedena a organizována dospělými vedoucími, kteří, ať už v prostorách Centra mládeže nebo jinde, pořádají aktivity, výlety, besedy a osobní prostor mladým s ohledem na všechny principy a cíle YMCA OP. Od roku 2010 zde můžeme nalézt projekt Právo pro každý den, který je určen pro skupinu až 12 členů a nabízí dlouhodobější kurz z oblasti práva pro běžný každodenní život.

Za poslední čtyři roky je pak nedílnou součástí pravidelné činnosti i festival Youth for You(th) umožňující mladým lidem vystoupit se svým talentem nebo se naopak naučit něco nového od ostatních, setkávat se s různými věkovými kategoriemi nebo si vyzkoušet festival připravovat v rámci realizačního týmu. Tato jednodenní událost si získala svou oblibu hned po svém prvním ročníku v roce 2008.

Předsedkyní YMCA OP je Barbora Filipová. Nechť se tedy daří stejně slibně jako doposud a doufám, že se v Ostravě zrodí i další projekty, které budou inspirací ostatním kolektivním členům.

Filip Rajnoch

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]