02/2012

Manželská setkání po šestnácté

Vydáno dne 07. 01. 2013 (1908 přečtení)
Už 16 let se koná v létě takzvaný pražský kurz Manželských setkání. Kurz partnerských vztahů se letos uskutečnil od 17. do 25. srpna v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci. Organizoval ho tým YMCA Familia ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí n. Orlicí a zúčastnilo se ho sedmdesát párů s cílem zkvalitnit a prohloubit svůj vztah.


Manželská setkání jsou kurzem pro manžele a partnery, věřící i nevěřící, který je veden v duchu křesťanských ekumenických zásad, ale je otevřen širokému okruhu zájemců. Letos v srpnu se do Liberce sjelo 70 párů manželů a partnerů, kteří se rozhodli poznat a prohloubit svůj partnerský vztah.

Na programu každého dne byla přednáška, kterou vedli „laici“, přitom ale odborníci na slovo vzatí – manželé a partneři, kteří otevřeně hovořili o vlastních zkušenostech, problémech i radostech. Účastníci tak mohli poznat, že problémy se nevyhnou žádnému vztahu, ale že na partnerství se dá s nadějí pracovat.

Po přednáškách byly páry rozděleny do skupinek, které byly vedeny tak, aby se tam všichni cítili dobře, aby se mohli setkávat, diskutovat. Účastnické páry mohly využít také přítomných odborníků se zkušenostmi v práci s manželskými páry – psychologů, psychoterapeutů a kněží.

Sjednocujícím prvkem přednášek i workshopů ve skupinkách byla otevřenost, pro kterou si účastníky získalo tradičně unikátní prostředí vzájemné důvěry. Všudypřítomný humor a obohacující společenství vynahradily všem to, že místo dovolené u moře intenzivně pracovali na svém vztahu. Mnozí z účastníků pochvalně konstatovali, že tato zkušenost je pro ně velikou investicí do budoucnosti. A že je velkou inspirací i pro výchovu dětí.

Program Manželských setkání byl věnován tématům jako hledání zdravého sebevědomí, uspořádání priorit a životních hodnot, role odpuštění v každém partnerském vztahu, odstranění chyb v komunikaci, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, sexualita a další.

V nabitém programu zůstával čas na sportovní aktivity nebo posezení se známými. Připraveny byly i kulturní akce jako například Divadlo Víti Marčíka nebo přednáška manželů Adáškových o pěstounské péči. O přítomné děti se staral perfektně připravený tým, který pro ně organizoval program na celý týden.

Na Manželská setkání přijíždí vysoké procento účastníků, kteří již zdejší atmosféru znají. Ovšem stejně jako loni i letos byli organizátoři mile překvapeni tím, že třetinu frekventantů tvořily úplně nové páry.

Podle závěrečné reflexe se letošní „manželáky“ mimořádně vydařily. V anketě se často objevovaly výroky jako:
„Chtěla bych moc poděkovat za svobodu a zároveň pocit přijetí, které tady vnímám.“
„Pro naše manželství znamenají Manželská setkání vždy oživení, pozvednutí, cestu dál, o krůček výš.“
„Zatím nejkrásnější dovolená, jakou jsme kdy zažili!“
„Bylo to super, osvěžující, cítím znovu chuť do věcí, které jsem už odmítala řešit, nabrala jsem znovu sílu a naději…“

Klára Jašová, YMCA Familia

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]