02/2012

Kampaň Právo mladých na informace

Vydáno dne 07. 01. 2013 (1643 přečtení)
proběhla také v Orlové!

„I já mám právo vědět!“ – Tak se nazývala orlovská kampaň, která se zaměřovala na to, že mají mladí lidé právo na nestranné, pravdivé a jasné informace.


Kampaň připravilo Informační centrum pro mládež Orlová občanského sdružení YMCA Orlová, jež působí v Orlové již bezmála tři roky. Kampaň spadala do celorepublikové kampaně vyhlášené MŠMT v ČR – Právo mladých na informace. Kampaň probíhala od počátku dubna a vyvrcholení celkové kampaně připadalo právě na Panervopský den 16. května, kde si celá Evropská unie připomínala význam práva mladých na informace právě skrze různé happeningy, koncerty, přednášky a besedy či jiné informačně zábavné akce.

Konkrétně v Orlové proběhla kampaň tak, že jsme měli na Náměstí 28. října v Orlové – Lutyni od rána postaven propagační stánek s různými informacemi, probíhal také lehký vědomostní kvíz, kde mohli návštěvníci zodpovědět jednoduché otázky týkající se našeho centra a získat tak drobné odměny ve formě sladkostí, propagačních předmětů a brožurek. Mohli se nás také zeptat na nejrůznější informace, které je zajímaly. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny logické hry, a to ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka z Ostravy – Mariánských Hor, a barevné nafukovací balónky. Na úplný závěr byl vytvořen otazník z lidských těl a balónků, jako společný symbol této kampaně.

Myslíme si, že kampaň se vcelku vyvedla. Škoda jen, že především kvůli nepříznivému počasí jsme museli stánek přesunout z náměstí do vestibulu Domu kultury města Orlové, tudíž nebyl dopad mezi obyvateli až tak velký. Děkujeme velice za podporu všem, kteří se na této aktivitě podíleli a pomohli ji realizovat, především pak paní ředitelce DKMO, MgA. Izabele Kapiasové, a týmu jejích spolupracovníků, Veronice Krulové ze Střediska volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách, Městu Orlová a všem ostatním. Věříme, že se akce podaří i v dalších letech, a to s daleko větším dopadem a rozsahem.

Miroslav Sedláček, ICM YMCA Orlová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]