02/2013

SeZame, otevři se!

Vydáno dne 16. 10. 2013 (1374 přečtení)
17. 9. 2013 jsme se již tradičně setkali v Paláci YMCA na Setkání zaměstnanců YMCA. Skvělé bylo, že se nás tentokrát sešlo kolem dvaceti a zastoupeny byly Ymky z Prahy, Ústí nad Labem, Brna, Hradce Králové, Neveklova, Orlové, Živé rodiny a Familie. Za posledních pár let zdaleka nejvyšší účast!


K hojnému zastoupení jistě přispělo také téma, jímž pro letošek byla on-line komunikace v Ymce. Jak se ukazuje na každém větším či menším setkání Ymkařů, komunikace je to, co nás skutečné pálí a trápí – neumíme spolu mluvit, efektivně si předávat informace, natož know-how našich kolektivních členů a tvořit onu kýženou synergii kolektivních členů.

Proto jsme pozvali Jana Böhma, experta na moderní tzv. sociální (nejsou spíš společenská?) média, aby nás provedl úskalími moderní komunikace, ukázal praktické příklady využití Facebooku, Twitteru i tradičnějších médií, jakými jsou web a mailing.

V druhé části nám o svých zkušenostech z Evropské aliance Ymek vyprávěl Radek Hlavsa, studovaný to odborník na marketing a komunikaci. Radek nám představil především užitečný nástroj jménem MailChimp, pomocí nějž lze efektivně rozesílat hromadné maily. Již brzy se proto můžete těšit na mailchimpové zprávy také ve vašich schránkách.

A k čemu jsme došli? Je třeba využívat všechna média, ne jen ta tradičnější, ne jen ta sociální! Všechna mají svůj účel, svou cílovou skupinu a k tomu je dobré je používat. Nechme lidi tvořit také na Facebooku – nesvazujme se zbytečně pravidly komunikace, provokujme otázkami a hlavně, komentujme také obecné dění, ne jen dění uvnitř Ymky či kolektivního člena. Facebook má přitáhnout pozornost veřejnosti a tu přitáhneme pouze tehdy, nebudeme- li se uzavírat sami do sebe. Na facebooku se lidé rádi sdružují kolem témat.

Ano, máme spoustu interních problémů, pokud ale nebudeme vědět, že táhneme za jeden provaz, že jdeme za jedním cílem, těžko se nám podaří oslovit širší veřejnost a přitáhnout do Ymky nové lidi.

Po diskusi jsme na setkání zaměstnanců dospěli k názoru, že je třeba hledat společné téma, téma, které nás v očích veřejnosti stmelí a pomůže nám vytvořit jednotný obraz o Ymce, aniž by zanikla pestrost její nabídky.

Napadá vás téma, které bychom mohli propagovat jako YMCA v ČR a které byste zároveň mohli uplatnit ve svých aktivitách na místní úrovni? Sem s ním! Pište nám nebo s námi diskutujte! Kde? Kde jinde, než na ó velikém Facebooku, najděte si „Diskusní skupina YMCA v ČR“ a požádejte o členství. Těšíme se na podněty!

Alžběta Čechráková

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]