01/2014

YMCA v roce 2014

Vydáno dne 11. 03. 2014 (1279 přečtení)
Popsat bezezbytku co připravuje organizace tak velká a různorodá jakou je YMCA, by bylo nemožné, proto se pokusím naznačit jen několik hlavních bodů, kterým se de facto nemůžeme ve 170. roce naší existence vyhnout.

Co všechno nás tedy v roce 2014 v Ymce konkrétně čeká?


Vlastní aktivity s dětmi a mládeží
Bezesporu nejdůležitější je pro Ymku přímá práce s dětmi a mládeží, která se děje v jednotlivých městech a místech naší republiky. Zde opět nabídneme spoustu pestrých aktivit pro různé věkové skupiny našich klientů. Dá se předpokládat, že proběhne stejné množství i struktura aktivit jako v loňském roce, tedy přibližně:
 • 216 skupin a oddílů
 • 59 táborů
 • 72 vícedenních akcí
 • 201 víkendových akcí
 • 1474 jednorázových akcí
 • 129 školení
 • 95 služeb různého druhu
 • 2 výstavy

  Počet účastníků všech akcí by měl přesáhnout opět krásné číslo 60.000. :-)

  Všichni kolektivní členové YMCA mají naprostou programovou autonomii, takže mohou reagovat velmi pružně na potřeby svého regionu a co konkrétně tedy připraví je do určité míry překvapením.

  Oblast řízení
  Usilovně pokračují práce na strategickém plánu YMCA na léta 2014–2018. O tomto tématu se více dočtete na jiném místě tohoto čísla. Průběžně pracujeme na jednotlivých oblastech, které je třeba v YMCA posunout, rozvinout, změnit, zlepšit... V nadcházejícím období nás čeká rozpracování jednotlivých konkrétních úkolů pro dosažení určených cílů.

  To vše je však jen prvním krokem... samozřejmě tím hlavním bude, zda se vše naplánované podaří realizovat – implementovat, a zda se podaří sehnat na tuto etapu dostatek spolupracovníků a také otevřeného a nadšeného přístupu ymkařů na všech pozicích, protože jak víme, změny nejsou vždy populární a ne každý v nich dokáže vidět přínos, když se neprojeví ihned. Abychom však zůstali konkurenceschopní, nemáme jiné cesty, než na rozvoji naší organizace seriózně a odpovědně pracovat.

  V rámci strategického plánu má vzniknout několik metodik, směrnic, přístupů, školení, nástrojů a dalších věcí, které mohou pomoci všem, kteří v Ymce pracují na jakékoliv úrovni či pozici. Rozhodně však Komisi pro rozvoj jde vždy o co největší efektivitu, tak aby změny přinášely pomoc, pozitivní změnu a ne opatření, která by pouze zvyšovala byrokratické či jiné nároky.

  Vzdělávání
  Kromě již tradičních školení a kurzů v systému vzdělávání YMCA jako je například Školení hlavních vedoucích táborů či Kurz činného člena, proběhne letos pilotně nový – Kurz člena výboru. Protože jde první kurz tohoto formátu, bude pro organizátory velmi důležitá zpětná vazba, všichni účastníci tak budou zároveň v pozici spolutvůrců podoby obsahu kurzů v následujících letech.

  Druhou novinkou je zlepšení systému eLearningu v YMCA a to přechodem na systém moodle. Počítejte tedy s tím, že od letošního roku budete využívat ke studiu stále více tento systém. Zanedlouho se na webu ymca.cz objeví link právě na portál eLearning YMCA v České republice.

  Facelift a nové funkce webu ymca.cz
  Doba pokročila a proto jsme přistoupili k úpravě vzhledu i redakčního systému našeho webu. Ti kdo jej využívají, budou jistě pozitivně překvapeni novými možnostmi, které redakční systém umožňuje. Postupně budeme web obměňovat a rozšiřovat i obsahově, především se můžete těšit na rozšířenou sekci o historii YMCA, osobnostech YMCA, atd.

  Všem, kteří se budou na práci YMCA v roce 2014 podílet, přeji mnoho energie, invence, spolehlivé spolupracovníky a víru, že se dobré dílo podaří. A nezapomeňte slavit naši sto sedmdesátku!

  J. V. Hynek, foto: YMCA Setkání

 • [.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]