01/2014

Hlavní vedoucí tábora v registru pracovních pozic ČR

Vydáno dne 11. 03. 2014 (1357 přečtení)
Co dnes není v standardizováno, tak neexistuje. Proto se již před několika lety zástupci velkých sdružení dětí a mládeže, Česká rada dětí a mládeže, Národní institut dětí a mládeže a MŠMT rozhodli usilovat o zregulování práce s dětmi a mládeží. Jde o zařazení vybraných pozic do registru všech pracovních pozic v ČR, tzv. Národní soustavy kvalifikací.


Národní soustava kvalifikací se každoročně plní novými a novými pozicemi. Každoročně také roste počet absolventů předepsaných zkoušek, kteří si tímto způsobem zvýšili svou kvalifikaci. V nejbližších měsících do tohoto souboru přibydou i čtyři pozice z oblasti práce s dětmi a mládeží.

Které pozice v Národní soustavě kvalifikací budou?
V této době probíhají dokončovací práce na zařazení kvalifikačních a hodnotících standardů pro tyto pozice:
 • Hlavní vedoucí zotavovací akce (rozsah rekvalifikace – 62 hodin, tj.
 • Vedoucí volnočasových aktivit 40 + ŠHVT 22 hod)
 • Samostatný vedoucí volnočasových aktivit (rozsah rekvalifikace – 120 hodin, tj vedoucí, který vede několik dalších vedoucích)
 • Vedoucí volnočasových aktivit (rozsah rekvalifikace – 40 hodin, odpovídá YMCA Samostatný vedoucí)
 • Koordinátor dobrovolníků (rozsah rekvalifikace – 40 hodin)

  Co nás čeká?
  Jak se změní naše práce? Bude přesně předepsáno, jak mají vypadat kurzy pro dané pozice, kolik mají mít hodin a jak má vypadat zkouška. Existuje obecný předpis a pravidla pro nastavení kvalifikace. Konkrétní podobu pro tyto pozice zpracoval tzv. „Expertní tým pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží“, který byl svolán v rámci projektu NSK2, který zastřešuje MŠMT.

  Tým má více než deset členů, k materiálům bylo získáno dvacet posudků.

  V komisi jsem zastupovala Ymku a prosazovala co největší zjednodušení a návaznost jednotlivých pozic. YMCA v ČR bude prezentována jako spoluautor materiálu.

  Po uvedení v platnost by se školení v Ymce také mělo nové situaci přizpůsobit. Bude to mít vliv na Školení hlavních vedoucích táborů a na školení vedoucích. Školení vedoucích máme v Systému vzdělávání YMCA připraveno v rozsahu nových materiálů, náročnější bude zkoušení, je předepsána podoba komise, její členové (vzdělání, praxe). Zkouška bude zpoplatněna. Zkoušet bude moci pouze autorizovaná osoba (nějaký subjekt), která splňuje dané požadavky.

  Jak jsou pozice popsány?
  Každá pozice je popsána dvěma dokumenty. Kvalifikačním standardem a hodnotícím standardem. Kvalifikační standard nastavuje základní parametry pozice – kvalifikační stupeň (úroveň vzdělávání), popis činností a požadované dovednosti včetně kvalifikačního stupně odpovídající evropskému kvalifikačnímu rámci.

  Komise se snažila o maximální stručnost. Ta byla potvrzena v posudcích. Pro každou pozici jsme získali připomínky od pěti odborníků pro danou oblast. Tito odborníci většinou doporučovali rozšíření standardů o další znalosti a dovednosti, ale jejich návrhy nebyly ve větší části přijaty.

  V roce 2014 budou práce pokračovat a v plánu je zpracování dalších pozic. Jedná se o tyto pozice:
 • garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání,
 • mentor dobrovolníků,
 • odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží,
 • supervizor dobrovolníků,
 • zdravotník zotavovací akce dětí a mládeže.

  Jak to bude fungovat?
  MŠMT: Pozice hlavní vedoucí tábora je zařazena v Národní soustavě kvalifikací, proto dle Zákona č. 179/2006 Sb. akreditaci pro kurz hlavních vedoucích táborů získají od MŠMT pouze autorizované osoby.

  YMCA: Chci, aby mé sdružení bylo autorizovanou osobou, zjistím si v národní soustavě kvalifikací požadavky vztahující se k autorizované osobě a vyřídím potřebné náležitosti. Připravím kurz připravující k předepsané zkoušce, organizuji dané kurzy a zkoušky, jsem zodpovědný za dodržování požadavků hodnotícího standardu.

  Budoucí hlavní vedoucí tábora: Chci se stát hlavním vedoucím tábora, vyhledám si v Národní soustavě kvalifikací hodnotící standard této kvalifikace, domluvím si u vybrané autorizované osoby zkoušku, sám se na ni připravím nebo se přihlásím na Školení hlavních vedoucích táborů. Za zkoušku zaplatím a certifikátem se potom prokáži při kontrole MŠMT.

  Andrea Gröschlová

  __________________________________________________

  Národní soustava kvalifikací
  (www.narodnikvalifikace.cz)

  je soubor standardizovaných pozic a předpisů k získání kvalifikace pro danou pozici. Zkouška, která je předepsána v Národní soustavě kvalifikací nahrazuje vzdělávání ve škole.
  Vše je definováno zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Základy Národní soustavy kvalifikací byly položeny v letech 2005–2008 systémovým projektem MŠMT Rozvoj národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Vznikl tak registr celostátně uznávaných kvalifikací, jejichž úroveň odpovídá vyučení.

 • [.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]