03/2014

CHANGE AGENTS

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1155 přečtení)
Change agents neboli „agenti změny“. Už jste o nich možná někdy, na ÚV, v newsletterech z ústředí YMCA nebo světové aliance slyšeli, ale pravděpodobně stále tápete, co jsou vlastně zač.


Tak nejprve tu oficiální verzi: Change agents je projekt Světové aliance YMCA v oblasti vzdělávání vedoucích. Před dvěma lety bylo vybráno přes 200 mladých YMCA vedoucích z celého světa (mezi nimi i dva z České republiky – Magdalena Rounová a Vladislava Hudeczková) do tréninkového a vzdělávacího programu, během něhož absolvovali několik seminářů (jak ve své oblasti – tzn. my v rámci YMCA Europe, tak na celosvětové úrovni – mj. na YMCA Europe festivale v Praze), internetových webinářů, hodin mentorování od zkušených YMCA zaměstnanců a dobrovolníků z celého světa, domácích prací apod.

Školení probíhalo v mnoha oblastech – především šlo o strategii a Change model světové YMCA, leadership, tvorba a realizace projektů a mj. nám bylo dáno několik příležitostí nenahraditelného networkingu, který je pro práci v organizaci jako YMCA naprosto nezbytný.

Cílem celého projektu bylo podílet se na tzv. probuzení spícího obra („Waking up the Sleeping Giant“), kterým YMCA na světové úrovni dříve bezesporu byla, nyní se však soustředila hlavně na lokální a národní práci (kde funguje ve valné většině případů skvěle!), ale nebudeme si nalhávat, že to celosvětové povědomí o YMCA už není, jak bývalo. A tak nově vyškolení vedoucí z celého světa měli za úkol se snažit skrze svoji lokální práci proměnit obraz YMCA na národní a světové úrovni – zkrátka, ať si lidé nevybaví při slově YMCA jen píseň od Village People nebo tělocvičny a bazény.

Kromě práce na lokální úrovni měli Change agenti možnost ukázat, co v nich je také na YMCA World Council letos v létě v USA. Na starost měli dopolední program ve formě working groups, kde měli na starost skupinky po 20 lidech z různých koutů světa a vzdělávali je v tom, v čem byli sami dříve školení a vedli nejrůznější diskuze. Díky dobře odvedené práci (která mj. uložila k ledu obavy generálních sekretářů a prezidentů z bohatých Ymek, které do projektu investovali, zda peníze vynaložené byly v projektu zhodnoceny) ukázali i starším „papalášům“ ymkařského světa, že mladí lidé jsou opravdu schopní a že jejich hlas stojí za to vyslyšet a že na jejich názorech záleží. To byl asi největší dosavadní úspěch agentů na celosvětové úrovni.

Na výše zmíněné akci jsme také prošli slavnostním absolvováním programu, kdy na hlavní stage za potlesku delegátů z celého YMCA světa necelých 200 agentů úspěšně dokončilo program a bylo Světovou Ymkou certifikováno. Sama za sebe můžu říct, že být součástí pilotního ročníku Change agentů byla výjimečná zkušenost a jsem moc ráda, že mi YMCA v ČR dala možnost se projektu zúčastnit. Naučila jsem se spoustu nových věcí a získala novou perspektivu a mnoho nových zkušeností a kontaktů, které i nadále chci využívat ve své práci pro YMCA.

V současné době se agenti účastní evaluace projektu a spolu se Světovou aliancí upravují program pro následující generaci agentů. Po menších úpravách se znovu otevře výběrové řízení, o kterém nepochybně budete informováni z ústředí české YMCA a pokud jste zrovna vy nadějní mladí ymkařští vedoucí, mohu vám tento projekt jen a jen doporučit!

Majda Rounová a Vladi Hudeczková,
foto: fickr.com, oficiální fotky z účtu World Council of YMCAs

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]