03/2014

Řekli o YMCA...

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1185 přečtení)
Jak pracuje naše mladá inteligence

„Naše studenstvo bez rozdílu pohlaví požívalo dosud výchovy příliš jednostranné. Hromadilo ve svém mozku mnoho vědomostí, ale o výchovu charakteru bylo až dosud postaráno macešsky. Hloub založení jednotlivci ze studentských řad pracovali v tomto směru k sebevýchově ojediněle, spíše dostávalo se posměchu těm, kdo zdržovali se nestřídmého pití, karbanu, špatných ženštin.


Nyní bude bohdá jinak. A to zásluhu má YWCA a YMCA, která ušlechtile smýšlející studentky a studenty shromáždila pod svými ochrannými křídly a posiluje a podporuje jejich snahy o vytvoření pevných charakterů a o výchovu k pravému vůdcovství. Ať se svět jakkoli mění, vždy bude to inteligence, která národ povede, záleží tedy na tom, aby se inteligence naše na tento úkol vážně připravovala a vychovávala, aby naučila se chápati dobu, lid, jeho snahy, touhy a naučila se vésti jej s láskou, bez pohrdání, bez nenávisti.
...
Nejsou to radostné zprávy? Kéž dospějí tito mladí lidé cíle, který si vytkli! Kéž vyroste nám z nich intelligence, která bude míti otevřenou hlavu a otevřené srdce, která bude cítiti se širokými vrstvami svého národa, a která silou svého charakteru a své vůle dovede vésti svůj národ po dobrých cestách a ne ubozí lidé, kteří hřivnu svou utápějí v pitkách, karbanu a neplodném kritikaření.

Kdo chceš pomoci tomuto intelligentnímu dorostu, můžeš tak učiniti snadno. Tisíce studentů pro chudobu jí sotva jednou denně. Kolik je v Praze rodin, které by snadno mohly se postarati o jednoho studenta tím, že by mu předplatily levné večeře v YMCA! V kolika domácnostech překáží nějaký stojánek, židle, stolek, které by konaly ještě výtečnou službu v novém studentském domově! Kdo můžeš, přispěj. Dotazy vyřídí YMCA a YWCA…“

J. V. Hynek, doslovný přepis včetně gramatiky,
z pramenu, který není zcela jistý, ale zřejmě: Večerník národních listů, 14. prosince 1935, autor: O. M.


PS: Vtipné bylo, že na téže stránce byla uvedena tato reklama na loterii.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]