03/2014

Global week v Norsku

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1103 přečtení)
21.–25. 6. se v Norsku konala akce Global week. Za českou YMCA jsme se vypravili čtyři – já, Květa, Tomáš a Gabča. Kromě nás tu bylo přes 50 mladých lidí přibližně z patnácti zemí.


Sjeli jsme se, abychom diskutovali o míru, chudobě, spravedlnosti a hlavně o tom, jak my mladí lidé můžeme změnit svět k lepšímu. Kromě toho jsme poznali spoustu úžasných, nadšených, mladých lidí. Rozhodně jsme si celý pobyt v Norsku užili a naučili se a dozvěděli se spoustu nových věcí. Především jsme navázali nová přátelství.

Nejdřív jsem nevěděl, co mám od Global weeku čekat. Trochu jsem se bál, jestli budu rozumět. Když jsme dorazili tak jsem se hned rozpovídal a obavy přešly. Cílem této výpravy bylo udělat z nás všech peacemakery, abychom my mohli získat pro toto hnutí víc příznivců a tím změnit svět. V průběhu celého týdne jsme byli součástí spousty aktivit- diskuzí, vyučovacích programů, prezentací, her, atd. Součástí programu byla i „cultural night“, kde každá zastoupená země prezentovala svou kulturu – hodně zajímavá byla prezentace Madagaskaru, Tanzanie, Keni a Arménie. Velice mě zaujala diskuze o chudobě a programu „stop poverty“. Uvědomil jsme si, kolik lidí doopravdy žije v absolutní chudobě a jak tuto situaci můžeme změnit právě my mladí.

Dalším tématem byl Izraelsko- Palestinský konflikt. Byl jsem hodně překvapen, že někteří vnímají Izraelce jako agresory a Palestince jako oběti. Vedlo mě to k zamyšlení nad tímto problémem. Bylo to velice sporné téma, ne všichni měli stejný názor, ale přispělo to k mému pojetí spravedlnosti a uvědomil jsem si, že někteří Izraelci se nechovají k Palestincům hezky… ale i přes to všechno stojím dál na straně Izraelců – vždyť jim dal Hospodin tuto zemi do dědictví! Hlavním tématem bylo, že pokud chceme změnit svět, musíme zmobilizovat mladé lidi, kterých je ve světě většina. Na Global weeku nás učili jak zahájit nějakou kampaň, jak dobře vést mladé lidi apod. Pokud se informace dostanou do povědomí mladých lidí, budeme pak moci problém řešit. K šíření informací můžeme použít hlavně sociální sítě, které se v dnešní době hodně používají.

Podle mě bychom něco podobného potřebovali uskutečnit v ČR. Myslím si, že většina mladých lidí se tu o nic nezajímá. Mladým je jedno co se kolem nich děje, hlavně když jim nic nenaruší jejich pohodlí. Z Norů si všichni můžeme brát příklad – šíří a sdílejí vše, co se týká chudoby, míru, spravedlnosti, diskriminace apod. Já, jako nový peacemaker, chci také toto sdílet dál. Chtěl bych, aby i mladí Češi byli více aktivní. Určitě to půjde, když každý z nás bude dál rozšiřovat hnutí peacemakerů.

Především se však chci za tyto všechny problémy spolu s vámi modlit a šířit evangelium, protože věřím, že když Bůh změní naše srdce, změní se i náš svět.

„Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Jonáš Jirout, YMCA Děčín

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]