03/2014

Prázdniny v nízkoprahovém klubu Orion

Vydáno dne 03. 12. 2014 (1154 přečtení)
V letošním létě jsme se vůbec nenudili. Pro děti z NZDM Orion jsme měli připravený bohatý program. Naše první společná akce byl výlet do Šluknova do organizace Teen Chalenge. Středisko ve Šluknově nabízí křesťansky orientovaný program pro závislé. Zde pro nás měli pracovníci připravenou primární prevenci.


Cílem bylo sdělit dětem pravdu o realitě následků braní drog a jiných závislostí. Témata a otázky k zamyšlení jsou probírány formou diskuze. Zajímavé na tom bylo, že sám přednášející Honza si prošel programem, protože v minulosti měl problém s trestnou činností a drogami. Nebyli jsme proto ochuzeni o reálný příběh z praxe. Po odborném výkladu jsme si prošli objekt střediska a jejich zvířecí farmu. Děti z toho byly nadšeny. Poté jsme se věnovali volnočasovým aktivitám v podobě fotbalu a přehazované. Samozřejmě nemohlo chybět dobré jídlo, takže jsme si opékali buřty za doprovodu hry na kytaru a zpěvu v krásném prostředí a společnosti lidí.

V srpnu jsme v klubu měli téma Finanční gramotnost. Předseda Rady ústecké YMCA a finanční manažer Filip Hušek nám ochotně přednášel témata, která byla rozdělena do 5 lekcí.
 • Lekce 1 - Základní hospodaření s financemi
 • Lekce 2 - Dobré a špatné úvěry
 • Lekce 3 - Finanční produkty
 • Lekce 4 - Investice v kostce
 • Lekce 5 - Hra Finance v kapse /rekapitulace předešlých 4 lekcí jen formou hry, vč. vyhodnocení/


 • Jednotlivé lekce probíhaly v NK Orionu a trvaly 35 minut v podobě prezentace a diskuze. Během toho byli k dispozici pomůcky a materiály. Věříme, že děti z NK Orion si odnesly z těchto přednášek znalosti a dovednosti, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

  V srpnu jsme se loučili s naší německou dobrovolnicí Leou Rapsch a přivítali novou dobrovolnici Denisu Cirt z Rumunska. Děti si samy zvolily, že loučení a přivítaní chtějí uskutečnit v klubu, kde chtějí přespat. Zrealizovali jsme tedy Noc v Orionu. Proběhla diskotéka, hráli jsme ping pong, stolní fotbálek, společně jsme se navečeřeli, zhlédli několik filmů, povídali jsme a dělali si účesy.

  Další info na: http://www.usti.ymca.cz/promlade/orion/

  Aneta Götzingerová a Veronika Rydvanová, YMCA v Ústí nad Labem

  [.. Celý článek | Autor: externí .. ]
  [..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]