04/2014

Kvalita v YMCA

Vydáno dne 01. 02. 2015 (1036 přečtení)
Pokud chce organizace prosperovat a tak mít možnost plnit své poslání, musí neustále pracovat na svém rozvoji a zvyšování kvality svých služeb. Jednak z perspektivy konkurenčního prostředí, které i v oblasti práce s mládeží existuje, tak i z pohledu klientů, kteří vždy raději zvolí kvalitnější a lépe fungující nabídku. Musí být schopna reagovat na vnější podněty – potřeby klientů, nároky legislativy, demografické změny, počet a kompetence aktivních dobrovolníků, změny objemu dostupných financí a jistě celé řady dalších impulzů.


Strategické plánování v YMCA
Aby těmto požadavkům organizace dostála, nelze očekávat, že vše proběhne nějak samo a spontánně. Nemilosrdný zákon entropie platí ve všech oblastech, a tak co není podpořeno cílenou energií věnovanou konkrétním cílům postupně upadá, nivelizuje, chátrá, končí... Proto je třeba plánovat, přemýšlet o zítřku, věnovat práci na rozvoji organizace čas, energii a finanční prostředky... Strategické plánování má v YMCA tradici, můžeme to vidět už v období první republiky i při přemýšlení o novém startu organizace po 2. světové válce (více viz článek Budoucnost YMCA, Protein 3/2009, k dohledání např. na webu protein.ymca.cz).

Také dnes se KOPR – Komise pro rozvoj usilovně snaží o nastavení všech procesů v organizaci tak, aby nás čekala jen světlá budoucnost... Ale platí asi jako vždy a všude... práce hodně, dělníků málo... Pokud se chcete zapojit na celorepublikové úrovni, ozvěte se mi, pokud vám leží na srdci rozvoj vaší místní Ymky, zapojte se, či samo tuto práci iniciujte.

Jednou ze stěžejních oblastí následujících let je zaměření se na kvalitu v YMCA. Nejsme úplně na začátku, máme standardy programů, Výchovně vzdělávací program, Systém vzdělávání YMCA, řadu směrnic, nástroje na evaluaci,... ale je otázka nakolik jsou využívány a nakolik jsou funkční. Ne vše co je na papíře je přirozenou součástí práce každé aktivity. Ze zpětné vazby, která proběhla na Valném shromáždění YMCA v roce 2013 je vidět, že rezervy jsou - viz Protein 2/2013.

Řízení kvality v YMCA
Moderní slovo evaluace, tedy hodnocení, je nezbytnou součástí každé práce. Je nutné získat zpětnou vazbu, abychom věděli, jak funguje organizace jako celek, co příště zlepšit. K tomu může posloužit kvalifikovaný vhled, různé nástroje hodnocení – dotazníky, ankety spokojenosti,…

Pokud se chce organizace zabývat kvalitou všech svých činností komplexně je vhodné použít nějaký sofistikovaný nástroj. Některé organizace vypracovali a používají svůj vlastní (např. Junák), jiné využívají nástroje používané v jiných odvětvích – např. ISO (některá SVČ). V současné době existuje nástroj také CAF, který je ve finální fázi přípravy na spuštění pro organizace našeho typu. Sebehodnotící nástroj – Model CAF (Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec) byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu – EIPA. Jedná se o mezinárodně rozšířený a uznávaný sebehodnotící model využívaný ve veřejné správě a školství.

Model CAF je volně šiřitelný nástroj, za použití se nemusí platit žádný licenční poplatek. Obsahuje soubor devíti kritérií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Kritéria se dělí do dvou kategorií – předpoklady organizace (vedení, strategie a plánování pracovníci, partnerství a zdroje, procesy) a výsledky organizace (vztah ke klientům, vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti). Jsou v nich zahrnuty tedy jen řídící a podpůrné procesy.

V rámci projektů NIDM (později NIDV) Klíče pro život a K2 byl přepracován pro potřeby NNO, SVČ a školních klubů. Každé kritérium obsahuje sadu otázek (přes 200), která se bodují dle panelů hodnocení body od 0 do 100. Výsledek hodnocení si lze zjednodušeně představit tak, že pokud proces není popsán či realizován vůbec dostane 0 bodů, pokud vše funguje naprosto ideálně, tak 100. Výsledky sebehodnocení slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách organizace a pro hledání opatření nutných k nápravě stavu.
YMCA v ČR se podílelo na pilotáži této přepracované verze a již má první výsledky:

Pokud bych měl výsledek komentovat, tak přesto že jsem byl členem hodnotícího týmu, tak se mi jeví výsledek odpovídající z pohledu poměru mezi jednotlivými kritérii, ale všechny hodnoty jsou spíše nadhodnoceny.

V současné době se v rámci projektu K2 připravuje další modul, který bude hodnotit hlavní proces organizace – tedy kvalitu vlastní práce s dětmi a mládeží. Jak jsme v rámci pilotáže zjistili, není to jednoduchá záležitost a také jiné organizace nemají v této věci dostatečně kvalitní nástroje, dokonce jsme si kladli na společném semináři otázku, do jaké míry lze vůbec posun u jednotlivých dětí měřit. Každopádně jsme se pokusili načrtnout určitý nástroj, jak k tomuto hodnocení přistoupit, testovali jsme ho na SeZamu – Setkání zaměstnanců YMCA, nicméně se ukázalo, že bude třeba ještě hodně práce, aby byl opravdu funkční, zejména proto, že hodnocení musí také předcházet systematičtější práce se samotnými dětmi. No..., uvidíme, jestli z projektu NIDV nevypadne nakonec nějaké použitelné řešení, každopádně nějaký nástroj by se měl nakonec stát součástí Modelu CAF a tak i komplexního hodnocení kvality v YMCA.

J. V. Hynek, foto: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]